תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 98/ 3ערר על הוראה להפסקת חיבור מים
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 06/ 2ניתוק חשמל
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 227/ 3ניתוק מים וחשמל
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 07/ 2אי מתן טופס 4
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 07/ 2הוראה להפסקת שירות לחברת חשמל
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 133/ 3ערר על מתן טופס 5 (על שם מלח רפי)
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 142/ 3ערר לפי ס' 157א' (ז') ערר על החלטת המשיבה להמנע ממתן טופס 4
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 247/ 3ניתוק אספקת המים, החשמל ושרותי הטלפון
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 303/ 3ערר על אי מתן טופס 4
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 209/ 3טופס 5 לאון בלום 40 חיפה, מכון פיזיוטרפיה
צפוןגולן, חד-נסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 05/ 2לגיטימציה למתקן שידור קיים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 07/ 2טופס 4
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 355/ 3ניתוק חשמל רח' חנה רובינא 12 א חיפה
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 05/ 2סרוב לנפק טופס 4
חיפהקרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 175/ 3חיבור למים רח' המייסדים 13 קרית אתא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 07/ 2טופס 5
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 02/ 2ערר לפי סעיף 157א' (ז) - ניתוק מרשת החשמל
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 05/ 2ניתוק חשמל
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 03/ 2הפסקת מתן חשמל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים257/ 03/ 2סככה חקלאית וגדר רשת
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים280/ 07/ 2טופס 5
צפוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים282/ 04/ 2אי מתן החלטה בדבר חיבור לתשתיות כבליות תת קרקעיות
צפוןבית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים300/ 07/ 2ניתוק חשמל
צפוןעכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים312/ 07/ 2אי מתן טופס 4
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 04/ 51902ניתוק חשמל לפי סעיף 157 א'
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאי/ 09/ 5008סירוב המשיבה לתת אישור לטופס 4
דרוםאשקלוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאק/ 05/ 6052אי מתן טופס 4 לאיכלוס שני הבניינים חדשים
דרוםאשקלוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאק/ 09/ 6108ערר על אי מתן טופס 4 לאיכלוס ולפני חיבור חשמל
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 03/ 6002בקשה לביטול החלטת הועדה המקומית להפסקת חשמל
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6021סירוב מתן טופס 4 לבניין מגורים
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6030ערר על ניתוק תשתיות
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6031ערר על ניתוק תשתיות
דרוםבאר שבעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 03/ 6024הוראה להימנע מלתת שרות חשמל מים וטלפון לתחנת תדלוק
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 05/ 132/ 1הודעה על ניתוק תשתיות
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 05/ 249/ 4אי מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 03/ 5534אי מתן החלטה בבקשה להנחת תשתית תקשורת
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 04/ 5404ניתוק מים וחשמל
תל-אביבחולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 05/ 5436-5428ערר על ניתוק חשמל ומים
תל-אביבחולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 05/ 5503הפסקת שרות תשתיות חשמל, מים וטלפון
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 02/ 020/ 1התנגדות לתהחלטת ועדה מקומית לניתוק תשתיות
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 02/ 148/ 1אי מתן טופס 4 על כל המבנה המבוקש
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 03/ 087/ 1בקשה לעיכוב ביצוע ניתוק חשמל ומים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 03/ 138/ 1בקשה לעיכוב ביצוע ניתוק מים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 03/ 141/ 1עיכוב ביצוע ניתוק אספקת מים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 03/ 147/ 1עיכוב ניתוק אספקת מים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 020/ 1ניתוק אספקת מים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 021/ 1ניתוק אספקת מים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 022/ 1ניתוק אספקת מים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 071/ 1בקשה לביטול ניתוק מים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 076/ 1בקשה לביטול ניתוק אספקת מים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 07/ 153/ 1ניתוק אספקת מים וחשמל
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 08/ 004/ 1ניתוק אספקת מים וחשמל
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 08/ 005/ 1הפסקת אספקת חשמל
דרוםערבה תיכונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלה/ 09/ 6095ערר על ניתוק חשמל ומים מבית מגורים שטרם הוצא לו טופס 4
ירושליםמטה יהודה, עמינדבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 162/ 1סירוב ליתן טופס 4 למגורים
מרכזמצפה אפק, באר יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 07/ 013/ 4הארכת מועד להגשת טופס 4
מרכזמצפה אפק, סביוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 07/ 153/ 4אי מתן טופס 4
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 280/ 4אי מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 05/ 212/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולארית
תל-אביבקרית אונוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 04/ 51893ניתוק חשמל לפי סעיף 157 א'
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 06/ 416/ 4הקמת מתקן שידור קטן
מרכזשהםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשה/ 06/ 417/ 4הקמת מתקן שידור קטן +ביתן יביל וגדר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5498אי מתן החלטה בבקשה להנחת כבל סיב אופטי תת קרקעי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51063אי מתן תעודת גמר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5456בקשה לא לנתק חיבורי חשמל וטלפון בבית מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5010ערר על צו ניתוק חשמל/מים/בזק לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5060ערר על הפסקת מתן שירותי מים, חשמל ושירותי בזק לנכס
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5089ערר על הפסקת שירותי בזק, חשמל
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5090ערר על הפסקת מתן שירותי חשמל לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5300ערר על הפסקת מתן חשמל לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5301ערר על הפסקת/מניעת מתן חשמל לנכס