תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושא 1 - מחוז ירושלים1 - מחוז ירושליםהיתר בניה למחלף זמני - צומת נוה אילן.