תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקשה ועדה מקומית005הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לעמותת אור ההלכה
בקשה ועדה מקומית006הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לעמות בית הכנסת דעת מישרים
בקשה ועדה מקומית007הסכם חכירה בין עירית ירושלים לבית עמותת בית הכנסת תפארת אלישע
בקשה ועדה מקומית008הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לבין עמותת בית הכנסת אורת יהודה
בקשה ועדה מקומית009הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לבית הכנסת המרכזי רמת בית הכרם
בקשה ועדה מקומית010הסכם בין עירית ירושלים לבין עמותת ברכת אברהם יהודה הכהן
בקשה ועדה מקומית012הסכם בין עירית ירושלים לבין עמותת עוז החיים
בקשה ועדה מקומית144ואן ליר - הפקעה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3638/ 87/ 7בקשה לאשור הפקעה רח' שלום עליכם 40 גוש 6906 חל'67
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3641/ 87/ 7בקשה לאישור הפקעה
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית851/ 86/ 7הפקעה לצורך הרחבת דרך
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומיתבקשת עמותת אור ההלכה להקמבקשת עמותת אור הלכה להקמת בית כנסת
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומיתבקשת עמותת תקווה לילד נוובקשת עמותת תקווה לילד נווה צבי להקמת בית ספר
בקשה ועדה מקומיתגאעגעכקאא
בקשה ועדה מקומיתגכגעכנגכהדגכעככ
בקשה ועדה מקומיתגכיערכעיע
בקשה ועדה מקומיתגכעגעראירי
בקשה ועדה מקומיתגענגעכיחיעכ
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומיתהפ/ 11315בקשת עמותת זיו הפסגה להקמת בית כנסת
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומיתהפ/ 1973/ בבקשת עמותת בדרכי רבותינו להקמת בית כנסת
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומיתהפ/ 1973/ ב / 1בקשת עמותת אישי ישראל להקמת גן ילדים
בקשה ועדה מקומיתהפ/ 1973/ ב/ 1בקשת עמותת זכרון חמ"ד עבור בית ספר תלמוד תורה ובית כנסת
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומיתהפ/ 2506בקשת עמותת יד אשר לבניית בית כנסת
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומיתהפ/ 7481/ בבקשה לאישור הפקעה עפ"י תב"ע 7481/ ב
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומיתהפ/ 7509עמותת אמונה - הפקעה למעון יום ומרכז רווחה וקהילה
בקשה ועדה מקומיתזגאעיארטאיגרטי
בקשה ועדה מקומיתקארערטאוחאט
בקשה ועדה מקומיתרעדגכעכעיאע