תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדת ערר106/ 03/ 2הקמת מתקן תקשורת סלולרי
צפוןעכוערר על החלטת ועדת ערר211/ 03/ 2תוספת בנייה בקומה 1
צפוןנהריהערר על החלטת ועדת ערר214/ 03/ 2תוספת מגורים לבית קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדת ערר217/ 03/ 2מבנה חדש לגיטימציה למבנה קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדת ערר218/ 03/ 2תכנית מפורטת תביעה לפיצויין
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדת ערר219/ 03/ 2תביעה לפיצויין
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדת ערר220/ 03/ 2איחוד שתי חלקות
צפוןהגליל התחתון, ארבלערר על החלטת ועדת ערר221/ 03/ 2היתר בניה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדת ערר222/ 03/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןמטה אשר, בן עמיערר על החלטת ועדת ערר223/ 03/ 2מתן הקלה מהוראות בנייה
ערר על החלטת ועדת ערר224/ 03/ 2אנטנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת ערר3547/ 87/ 7הגשת ערר לפי סע' 111(ג) לגבי תכנית תא/ מק/ 2746 ג'
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת עררע/ 1ביטול דרישה לחלוקה למגרשים - רמת בית הכרם
דרוםאשדודערר על החלטת ועדת עררע/ 3/ מק/ 2110רובע ט"ו מגרשים 704, 705, 712
מרכזערר על החלטת ועדת עררערר/ גז/ מק/ 342/ 9תחנת דלק במחסני הסוכנות
מרכזנס ציונהערר על החלטת ועדת עררערר/ נס/ מק/ 126/ 2התחברות לדרך ראשית החוצה את העיר נס-ציונה