תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתימ/ 07/ 048/ 1בקשה לסימון קווי בנין
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 050למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 054למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 056למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 057למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 059למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 060למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 062למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 063למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 064למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 065למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 066למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 067למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 068למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 070למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 071למחיקה
ערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתלמחיקה 072למחיקה
צפוןיקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתמב/ 02/ 137/ 2בקשה להקמת בית מגורים - יחידה אחת
ירושליםהראל, מבשרת ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתמחיקה 069למחיקה