תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםבית שמש, ירושליםתוכניתתממ/ 1תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים31/03/1977
ירושליםהראל, מטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 10תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 10 - אתר הנצחה - הר איתן11/06/1987
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתתממ/ 1/ 11תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 11 - נטף09/04/1989
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתתממ/ 1/ 12תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 12 - נטף09/04/1989
ירושליםמטה יהודה, נוה שלוםתוכניתתממ/ 1/ 13תכנית מתאר מחוזית מחןז ירושלים - שינוי מס' 13 - נווה שלום (כפר שיתופי)09/04/1989
ירושליםמטה יהודה, נוה שלוםתוכניתתממ/ 1/ 13/ אתכנית מתאר מחוזית - מחוז ירושלים- שינוי מס' 13/א -הרחבת נווה שלום15/04/2004
ירושליםמטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 14תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 14 - הר עוזרר09/04/1989
ירושליםירושליםתוכניתתממ/ 1/ 15תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 15 - דרך י-ם גוש עציון קטע מכביש 6004/07/1991
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתתממ/ 1/ 16תממ מחוז י-ם - שינוי מס' 16 - תחנת מיתוג ומעבר לקוי חשמל ראשיים אבן ספיר-צפית19/03/1992
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתתממ/ 1/ 17תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 17 - אזור תעשיה במחצבות קסטל-מבשרת15/02/1996
ירושליםירושליםתוכניתתממ/ 1/ 18תכנית מתאר מחוזית מחוז י-ם-שינוי מס' 18-קטע תוואי מסילת ברזל דרום-מערב י-ם19/03/1992
ירושליםירושלים, מטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 19תממ מחוז י-ם-שינוי מס' 19-מכון טיהור שפכים וקווי הולכה מהאגנים המערביים של י-ם25/05/1995
ירושליםמטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 2 - הר טוב.20/09/1979
ירושליםבית שמשתוכניתתממ/ 1/ 20תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 20 - בית שמש23/03/1995
ירושליםבית שמשתוכניתתממ/ 1/ 20/ אתכנית מתאר מחוזית מחוז י-ם-שינוי מס' 20 א'-בית שמש10/03/1999
ירושליםבית שמשתוכניתתממ/ 1/ 20/ בתכנית מתאר מחוזית מחוז י-ם-שינוי מס' 20 ב'- מרכז הדרכה21/06/2000
ירושליםמטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז י-ם - שינוי מס' 21 - תחנת משנה שער הגיא30/04/1995
ירושליםירושליםתוכניתתממ/ 1/ 23תממ מחוז ירושלים-שינוי מס' 23-טורבינות גז לייצור חשמל ותחנת משנה אתר "עטרות"19/12/1995
ירושליםמטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 26תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 26-אזור תעשיה נחם ג' (צרעה)18/06/1998
ירושליםמטה יהודה, כפר זוהריםתוכניתתממ/ 1/ 27תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 27-כפר גמילה "זוהרים"28/04/1998
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000
ירושליםתוכניתתממ/ 1/ 29תכנית מתאר מחוזית מחוז י-ם - שינוי מס' 29 - רכבת קלה27/03/2003
ירושליםמטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 3 - צומת האלה13/12/1979
ירושליםתוכניתתממ/ 1/ 30תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת
תוכניתתממ/ 1/ 33תממ מחוז ירושלים-שינוי מס' 33-תיירות ונופש לטרון-פארק "מיני ישראל"20/07/1999
תוכניתתממ/ 1/ 34תממ מחוז ירושלים-שינוי מס' 34-הוספת אפשרות לקביעת שטחים לשמורות טבע30/09/2001
ירושליםמטה יהודה, אביעזרתוכניתתממ/ 1/ 36תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 36 -קמפוס השלום03/02/2010
ירושליםהראל, מטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 37תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 37 - מערב ירושלים
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתתממ/ 1/ 39כפר נופש "עמק דוד"17/08/2005
ירושליםמטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 41תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 41-אנטנות הר רפיד29/04/2002
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתתממ/ 1/ 42מסעדה, יקב וחוות תבלינים סמוך לאשתאול
ירושליםתוכניתתממ/ 1/ 44תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 44 - בתי עלמין15/07/2003
ירושליםמטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 45תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- מחצבת עציונה
ירושליםירושליםתוכניתתממ/ 1/ 46תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 46- חווה חקלאית בעמק הארזים15/07/2003
ירושליםירושליםתוכניתתממ/ 1/ 47תכנית מתאר מחוזית-מחוז ירושלים-שינוי מס' 47-שכונת מי נפתוח21/04/2005
ירושליםירושליםתוכניתתממ/ 1/ 48רמת רחל27/01/2005
ירושליםמטה יהודה, מחסיהתוכניתתממ/ 1/ 49תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים, שינוי מס' 49: מחסיה - אזור תעסוקה
ירושליםמטה יהודה, נחושהתוכניתתממ/ 1/ 5 נחושהתכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 5 - נחושה (ישוב)13/05/1982
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתתממ/ 1/ 5 נטףתכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 5 - נטף (ישוב)01/07/1982
ירושליםמטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 50תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים, שינוי מס' 50 - יער ושמורת טבע - כפירה
ירושליםבית שמשתוכניתתממ/ 1/ 52תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים - שינוי מספר 52 - שינוי יעוד מיער לתחנת תידלוק12/06/2011
תוכניתתממ/ 1/ 52 - מבוטלשינוי יעוד מיער לתחנת תידלוק - בית שמש
ירושליםירושליםתוכניתתממ/ 1/ 53שדות רחל
ירושליםבית שמשתוכניתתממ/ 1/ 54שינוי מאזור לתעשיה, מלאכה ואחסנה לאזור פיתוח עירוני29/03/2012
ירושליםמטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 6תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 6 - מחצבת סנסן.12/04/1984
ירושליםמטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 7תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 7 - מוזיאון מערכות ישראל.03/03/1983
ירושליםהראל, מטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 8תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 8 - שימושי קרקע בישובים שאינם עירו.03/03/1983
צפוןתוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפון10/05/1984
צפוןעמק המעיינותתוכניתתממ/ 2/ 10תכנית מתאר למחוז צפון- שינוי מס' 10-פארק תעשיה "שלוחת צבאים"16/01/1997
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתתממ/ 2/ 11תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 11-פארק תעשיה "מבוא כרמל"30/07/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגליל, גבעת אלה, תמרתתוכניתתממ/ 2/ 12תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 12-גבעת שמשית (גבעת אלה ב')21/08/1997
צפוןמשגב, דמאידהתוכניתתממ/ 2/ 13תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 13-דמיידה (ישוב חדש)24/09/1997
צפוןמשגבתוכניתתממ/ 2/ 14תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 14-כמאנה (ישוב חדש)30/06/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתתממ/ 2/ 15תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 15-אזור תעשיה כיסרא סמיע פקיעין29/08/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתתממ/ 2/ 17תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 17-אזור מלאכה ותעשיה זעירה כפר קמא19/12/1999
צפוןמשגבתוכניתתממ/ 2/ 18תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 18-חוסנייה09/07/2000
צפוןמשגבתוכניתתממ/ 2/ 19תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 19-ראס אל עין09/07/2000
צפוןהגליל העליון, קרית שמונהתוכניתתממ/ 2/ 2תממ מחוז צפון-שינוי מס' 2-סטייה מתוואי דרך ראשית ואזורית במרחבי תכנון:ק"ש וג"ע25/03/1989
צפוןעמק המעיינותתוכניתתממ/ 2/ 20תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 20-שער הירדן-אזור תעסוקה והרחבת שמןרת טבע30/08/2001
צפוןמטה אשר, אשרתתוכניתתממ/ 2/ 21תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 21-אשרת הרחבת שטח יישוב06/11/2001
צפוןיקנעם עיליתתוכניתתממ/ 2/ 22תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 22-יקנעם עילית הרחבת שטח יישוב13/12/2001
תוכניתתממ/ 2/ 23תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 23-גרנות הגליל15/05/2002
תוכניתתממ/ 2/ 24תכנית מתאר מחוזית -מחוז צפון- שינוי 24- אזור תעסוקה ומוסדות ציבור-מוא"ז גלבוע08/08/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, סואעד (חמרה)תוכניתתממ/ 2/ 25תכנית מתאר מחוזית -מחוז צפון- שינוי מס' 25- סועאד חמירה15/05/2003
צפוןמשגבתוכניתתממ/ 2/ 26תכנית מתאר מחוזית -מחוז צפון-שינוי מס' 26 - אשבל25/12/2003
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתתממ/ 2/ 27תכנית מתאר מחוזית -מחוז צפון- שינוי מס' 27 -מחצבת בזלת בית אלפא15/05/2003
צפוןגבעות אלונים, שפרעםתוכניתתממ/ 2/ 28תכנית מתאר מחוזית - מחוז צפון - שינוי מס' 28 - שכונת אבו שאח, שפרעם07/07/2005
צפוןתוכניתתממ/ 2/ 29תכנית מתאר מחוזית-מחוז הצפון-עורקי ניקוז: תממ/ 2/ 29 ו-תממ / 2/ 3/ 2
צפוןגולן, מעלה חרמון, קצריןתוכניתתממ/ 2/ 3תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן26/03/1989
צפוןגולןתוכניתתממ/ 2/ 3/ 1תכנית מתאר מחוז צפון - שינוי מס' 3/ 1- מחצבת בטיחה אתר נחל דליות29/06/2000
צפוןגולן, מעלה חרמון, קצריןתוכניתתממ/ 2/ 3/ 3תכנית מתאר מחוזית חלקית-מחוז הצפון-רמה"ג: יעוד שטחים לשמורות טבע וגנים לאומיים22/04/2004
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתתממ/ 2/ 3/ 4תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון - רמה"ג - בני יהודה - מרכז אזורי05/10/2010
צפוןגולן, מעלה חרמוןתוכניתתממ/ 2/ 3/ 5תממ/ 2/ 3 - תוספת רמת הגולן, שינוי מס' 5 - גובה הבניה באזור שטח לשימור חזותי22/12/2011
צפוןמשגב, לבוןתוכניתתממ/ 2/ 30תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 30 - הגדלת הישוב לבון18/05/2004
צפוןעמק הירדןתוכניתתממ/ 2/ 31תמ"מ חלקית - מחוז הצפון - שינוי מס' 31 - חוות טורבינות רוח ברמת סירין08/09/2005
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתתממ/ 2/ 32תמ"מ חלקית - מחוז הצפון - שינוי מס' 32 - חוות טורבינות רוח בגלבוע23/05/2005
צפוןמשגב, לבוןתוכניתתממ/ 2/ 33תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 33 - הגדלת הישוב לבון14/12/2004
תוכניתתממ/ 2/ 34 - למחיקהמחוק
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתתממ/ 2/ 35תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון - שינוי מס' 35 - הרחבת טובא-זנגריה28/02/2006
צפוןמרום הגלילתוכניתתממ/ 2/ 36/ אתכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון - שינוי מס' 36 - ישוב חדש: קדיתא25/08/2009
צפוןמרום הגלילתוכניתתממ/ 2/ 36/ בתכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תממ 2 שינוי מס' 36/ ב - קדיתא03/02/2010
צפוןעמק המעיינותתוכניתתממ/ 2/ 37תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון - שינוי מס' 37 - ישוב חדש: מיכל
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתתממ/ 2/ 38תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 38 -חרשים - תוספת יחידות דיור23/09/2004
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתתממ/ 2/ 39תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 39 - הרחבת הישוב אלמזרעה10/06/2004
צפוןתוכניתתממ/ 2/ 4תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 4-התיישבות כפרית חדשה (המצפים)02/10/1989
צפוןהגליל התחתוןתוכניתתממ/ 2/ 40תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 40 - רמת ארבל - ישוב חדש
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתתממ/ 2/ 41תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, שינוי מס' 41 - הרחבת הישוב נווה זיו28/02/2006
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתתממ/ 2/ 42תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, שינוי מס' 42 - הרחבת שטח הישוב כפר מנדא23/05/2005
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתתממ/ 2/ 43תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 43 - הרחבת הישוב ריינה07/07/2005
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, מגדל העמק, יפיעתוכניתתממ/ 2/ 44תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 44 - הרחבת שטח הישוב יפיע25/07/2006
צפוןהגליל התחתוןתוכניתתממ/ 2/ 45תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, שינוי מס' 45 - כפר נהר הירדן31/05/2005
צפוןמעלה הגליל, שלומיתוכניתתממ/ 2/ 46תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 46 - הרחבת הישוב שלומי25/07/2006
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתתממ/ 2/ 47תכנית מתאר מחוזית - מחוז הצפון - תמ"מ 2, שינוי מס' 47 - הרחבת הישוב עצמון17/08/2005
צפוןמשגב, מנוף, קורנית, שכניהתוכניתתממ/ 2/ 48תכנית מתאר מחוזית-מחוז הצפון- שינוי מס' 48 - הרחבת הישובים מנוף, שכניה וקורנית31/10/2005
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתתממ/ 2/ 49תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 49 -הרחבת שטח הישוב אל-שאג'ור27/02/2012
צפוןתוכניתתממ/ 2/ 5תכנית מתאר למחוז הצפון-שינוי מס' 5-התיישבות כפרית חדשה שלב ב'31/12/1992
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתתממ/ 2/ 50תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 50 - ערב אל ערמשה28/02/2006
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתתממ/ 2/ 51תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 51 - הרחבת הישוב כמאנה25/07/2006
צפוןמשגב, רקפתתוכניתתממ/ 2/ 52תכנית מתאר מחוזית-מחוז הצפון - תמ"מ 2, שינוי 52 - תוספת יחידות דיור לישוב רקפת08/09/2005
צפוןהגליל המרכזי, מטה אשר, אבו סנאן, כלילתוכניתתממ/ 2/ 53תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 53 - הגדלת הישוב כליל06/04/2009