תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, דבירהתוכניתמשד/ 32/ 1דביר - אדמות חקלאיות
דרוםשמעונים, אשכולתוכניתמשד/ 40הדרי מעון - אדמות חקלאיות
דרוםחבל אילות, יהלתוכניתמשד/ 41יהל - אדמות חקלאיות
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכניתמשד/ 44בטחה - אדמות חקלאיות
דרוםתוכניתמשד/ 48חצבה והסביבה
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתמשי/ 31זנוח אדמות חקלאיות26/11/2009
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמשי/ 33בית נקופה אדמות חקלאיות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתמשצ/ 107/ 1אלון הגליל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתמשצ/ 109ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש.
דרוםשקמיםתוכניתת/ משד/ 42נחושה - אדמות חקלאיות
דרוםתוכניתת/ משד/ 45פארן והסביבה
דרוםשמעוניםתוכניתת/ משד/ 46צאלים - אדמות חקלאיות והסביבה