תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית003/ 41/ 17/ 13מבנה תעשיה דו קומתי + ממ"מ וגדרות
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית16/ 34/ 3/ 56הסכם החכרת קרקע מחלף הסירה
צפוןהגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומית2/ 15365פטור מהכנת תוכנית מפורטת לבנית מפטמה
בקשה ועדה מקומית2/ 24/ 13שינוי במרחב תכנון קריית טבעון
בקשה ועדה מקומית2010-236בקשה לפטור חניה - תוספת אגף אחורי למבנה סניף תנועת עקיבא
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית266/ 34/ 3/ 50החכרת שטח תת קרקעי מתחת לכיכר ציבורית (השעות היפות) ג' 7003 ח' 5
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3506/ 87/ 7הקלה ברחוב שטרית בכור 6
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3507/ 87/ 7הקמת מאצרה לחומרי הדברה רח' נ"ד 1
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3508/ 87/ 7בקשה להקלה לתוספת בניה - טיפת חלב ברח' הקשת 8 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3510/ 87/ 7תחנת תדלוק פנימית למוניות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3513/ 87/ 7בקשה להקלה לגודל מגרש
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3521/ 87/ 7בקשה להקלה למבנה יבול לשנה מכולות קירור
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3563/ 87/ 7הקלה מגודל מגרש ופטור מתקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3620/ 87/ 7בקשה להיתר חפירה ודיפון שלב ד'
צפוןמבוא העמקים, ריינהבקשה ועדה מקומית49/ 17509הצעת דיר צאן(לגידול בשר) מתבן,מחסן וגדר רשת
דרוםבאר שבעבקשה ועדה מקומית5/ 02/ 102/ 42/ (1)בקשה לאשור הקלה בתקן חניה להקמת מרכז תורני (חינוך ותרבות)
חיפהחיפהבקשה ועדה מקומית5049/ 18/ 13רוברט ביליה- מוריה 65, חיפה
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית6/ 161/ 95הקלה מתקן חניה ברחוב מקור חיים 40
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומית676/ 83/ 7הקלה מקו בנין למסילת רכבת
דרוםקרית גתבקשה ועדה מקומית9/ 06/ 46תחנת דלק פנימית משטרת קרית גת
בקשה ועדה מקומית995/ 17/ 13חרמוני נתן ואסתר, גוש 10634 חל' 344 , קיסריה
צפוןהגליל התחתון, ארבלבקשה ועדה מקומיתארבל 2010/ 0146הקמת רפת חלב+מכון חליבה+סככה לכלים חקלאיים+גדר רשת
דרוםאשקלוןבקשה ועדה מקומיתאשק/ 20090507שירותי חוף- חוף נפרד אשקלון
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 452דיור מוגן
בקשה ועדה מקומיתג/ נה/ מק/ 90למחיקה
תל-אביבהרצליהבקשה ועדה מקומיתהרצ/ 20070594בנית בית מגורים ומסחר 20 יחי' דיור בן 6 קומות מעל קומת הקרקע מסחר הכוללת ה\
מרכזזמורה, גדרהבקשה ועדה מקומיתזמ/ ש/ 347בית אבות
בקשה ועדה מקומיתחפה/ 004/ 0427/ 2007בקשה להתרת אחסון מכולות ללא חומרים מסוכנים במסוף כרמל א' בהקלה מהוראות סעיף 1
מרכזגלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 551איגוד ערים דן (ביוב) לשיקום קו U
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמרכ/ 52937שימוש חורג במבנים חקלאיים- בתי אריזה ומצעי גידול
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומיתתאב/ 1728/ 08בקשה להקלה למסתור מזגנים במבנים בנמל תל_אביב.
מטהבקשה ועדה מקומיתתתל/ 13/ הק/ 1/ 2011גשר כביש 6/70