תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית441/ 8023/ 7העתקת קו מתח עליון 161ק"ו - רש/ 763/ 1
מרכז, תל-אביבהוד השרון, רמת השרוןבקשה ועדה מקומיתהוד/ רש/ 41563826עבודות חברת חשמל בשטחי תע"ש רמה"ש
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתחצ/ 205348אישור הקמת רשת חשמל - ליד תמרה
בקשה ועדה מקומיתים/ 10118הקמת קו חשמל לבריכת אגירה של מקורות זכריה
ירושליםמטה יהודהבקשה ועדה מקומיתים/ 10199הקמת קו חשמל מתח גבוה לרכבת ישראל
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומיתרש/ 4332177ביצוע עבודות חשמל רח' בית הלל