תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית001 - 8/ 35/ 17/ 13תשריט חלוקה - משפ' עבדאלראזק מרזוק
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית001 - 8/ 40/ 17/ 13איחוד וחלוקה בגוש 12408 חל' 28-31, פארק התעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית001/ 8/ 17/ 13תשריט חלוקת שטח
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית002 - 8/ 17/ 13חלוקה ואיחוד גוש 10661, 10665 חלקות 22, 23
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית002 - 8/ 35/ 17/ 13חלוקה לצרכי רישום - אום אלפחם
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית002 - 8/ 38/ 17/ 13איחוד וחלוקה בגוש 17160 חלקה 43 - עוספיא
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית003 - 8/ 35/ 17/ 13תשריט חלוקה - גש 20431 חלקה 3 , מעלה עירון
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית003 - 8/ 40/ 17/ 13איחוד חלקות בגוש 12408 חלקות 63, 43
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית004 - 8/ 40/ 17/ 13איחוד חלקות בוש 12350 חלקות 3, 4
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית005 - 8/ 17/ 13מפעלי החמצן וארגון, פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית005 - 8/ 35/ 17/ 13תשריט חלוקה בגוש 12153 חלקה 14 - ערערה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית006 - 8/ 17/ 13פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית007 - 8/ 17/ 13מאפיית אגמי , איחוד וחלוקה בגוש 12427
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית008 - 8/ 17/ 13תכנית חלוקה - חב' גב ים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית009 - 8/ 17/ 13תשריט חלוקה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית009/ 17/ 17/ 13תכנית חלוקה - אדמות מושירפה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית010 - 8/ 17/ 13תשריט איחוד מגרשים 709-708 מרכז מסחרי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית011/ 8/ 17/ 13חיים קליאוט בע"מ - איחוד וחלוקה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית012 - 8/ 17/ 13איחוד וחלוקה - גוש 12349 חל' 28, 29 קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית013 - 8/ 40/ 17/ 13פארק תעשיה קיסריה - תשריט חלוקה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית014 - 8/ 40/ 17/ 13איחוד וחלוקה פארק תעשיה קיסריה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומית1/ 10342בקשה לאישור ללא תשריט חלוקה
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית1/ 19382בית מגורים חדש
צפוןגבעות אלונים, אעבליןבקשה ועדה מקומית1/ 45 / 12207בית מגורים חדש
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 02/ 189/ אתשריט חלוקה למגרשים 17/1, 17/2, 405 (חלק)
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 02/ 189/ בתשריט חלוקה מגרשים 18/1, 18/2, 18/3
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 02/ 189/ גתשריט חלוקה במגרשים 24/1, 24/2, 24/3
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומית11/ 02/ 189/ דתשריט חלוקה למגרשים 110 - 104, חלק מ- 401 ו- 403
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית19382/ 1אבקשה לפי סעיף 137
בקשה ועדה מקומית1ב/ 10342תשריט חלוקה בהתאם לסעיף 137
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית1ג/ 10342תשריט חלוקה עפ"י סעיף 137
צפוןעכובקשה ועדה מקומית230/ 18004פנסיון לתשושים
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3520/ 87/ 7"יער בראשית" גני יהושע
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3558/ 87/ 7אישור תשריט חלוקה עבור שירותים ציבוריים בפארק הירקון
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםבקשה ועדה מקומית40/ 19054תוספת מגורים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןבקשה ועדה מקומית45/ 12207בית מגורים חדש
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאבקשה ועדה מקומית5/ 18755תשריט חלוקה
בקשה ועדה מקומית51 - 8/ 17/ 13איחוד וחלוקה גוש 12350 מגרשים 4303, 4304, 4305
בקשה ועדה מקומית842/ 17/ 13חלוקה בגוש 10092 חלקות 6, 7, קיסריה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתא/ 1-10342בקשה לאישור ללא תשריט חלוקה
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתא/ 32/ 19533תשריט איחוד וחלוקה
בקשה ועדה מקומיתא1/ 10342תשריט איחוד וחלוקה עפ"י סעיף 137
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתב/ 1-10342אישור בקשה להיתר ללא תשריט חלוקה
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 19503/ 47אישור תוכנית חלוקה בבית ג'אן גוש 19503 חל' 47
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'ן 19502/ 51אישור תשריט חלוקה בבית ג'ן
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1044הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתה/ 1-10342אישור תשריט ללא חלוקה
צפוןמבוא העמקים, עילוטבקשה ועדה מקומיתעילוט/ 004/ 2011תוספת לבית קיים ותוספת מעל בית קיים