תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןטבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 03/ 2התנגדות לתב"ע טה/מק/ג/6/6847
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 02/ 2התנגדות לתכנית מתאר מקומית 4668-1
צפוןיזרעאליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים223/ 02/ 2תכנית מפורטת מק/יז/01/2293
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 02/ 2התנגדות לתכנית מפורטת 6/מע/מק/21/5249
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 02/ 2תכנית מפורטת אג/מק/022/8260 הסטת תוואי דרך לניצול זכויות הבנייה.
מרכזטירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםטר/ 06/ 390/ 4דחיית התנגדות לאישור תוכנית איחוד וחלוקה
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםיה/ 05/ 351/ 4אישור תוכנית פיתוח תנועה וחניה
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 546-547/ 4התנגדות לתתוכנית איחוד וחלוקה
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 06/ 422/ 4התנגדות חברי ועדה מקומית לאישור תכנית נת/מק/2/615