תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןטבריהתוכניתג/ 12696מרחב תכנון מקומי טבריה
צפוןנהריהתוכניתג/ 13400מרחב תכנון מקומי, נהריה
צפוןיזרעאליםתוכניתג/ 7274מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
צפוןהגליל העליוןתוכניתג/ 7413מרחב תכנון מקומי גליל עליון
צפוןמגדל העמקתוכניתג/ 7414מרחב תכנון מקומי מגדל העמק
צפוןעמק הירדןתוכניתג/ 7646מרחב תכנון עמק הירדן
צפוןמבוא העמקיםתוכניתג/ 7953מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
צפוןכרמיאלתוכניתג/ 7954מרחב תכנון מקומי כרמיאל
צפוןאצבע הגלילתוכניתג/ 9051מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל
צפוןבקעת בית הכרםתוכניתג/ 9053מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם
תוכניתג/ 9057מרחב תכנון גליל מזרחי
צפוןמעלה הגלילתוכניתג/ 9058מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 9059מרחב תכנון מקומי, חבל אשר
צפוןתוכניתנ/ 1תכנית מפעל ניקוז - נחל ארבל רקת ויובלהם
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתנ/ 3הסדרה ושיקום נחל יששכר קטע טייבה מולדת
צפוןעמק המעיינותתוכניתנ/ 4הסדרת ושיקום תעלת עין חישה.