תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכנית גנ/ 15823 מבוטלגנ/ 15823 מבוטלשינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, שפרעם