תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקשה ועדה מקומית001/ 15/ מ/ 24קידוח נחלי מנשה 8 א'
חיפהקריותבקשה ועדה מקומית001/ 16/ נ/ 24ניקוז - הטיית חלק מהנגר מתעלה 42 לים
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומית001/ 31/ מ/ 24מפעל מים אזורי חוף כרמל
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפהבקשה ועדה מקומית001/ ב/ 18/ 24מכון ליטהור שפכים - חיפה מובל מזרחי
בקשה ועדה מקומית001/ ב/ 33/ 24אסוף והולכת שפכי א.ת. פ"ח כרכור
חיפהשומרוןבקשה ועדה מקומית001/ מ/ 33/ 24מפעל מים בקעת הנדיב
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית002/ 15/ ק/ נ/ 24קידוח נפט במענית
בקשה ועדה מקומית002/ 16/ נ/ 24תכנית מפעל ניקוז - תעלה 42
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית002/ 17/ ק/ 24ציון אויל אנד גז אינק, קיבוץ מענית
חיפהזבולוןבקשה ועדה מקומית002/ 28/ ב/ 24שפכי ישובי זבולון
חיפהחוף הכרמל, שומרון, זכרון יעקב, פוריידיסבקשה ועדה מקומית002/ 31/ 33/ ב/ 24תגבור מאסף ראשי מסותף, פרידיס, זכרון יעקב ומו"אז חוף כרמל
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלבקשה ועדה מקומית002/ 31/ מ/ 24צינור השבת מים לים - מעגן מיכאל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלבקשה ועדה מקומית002/ 34/ ב/ 24תכנית אב לביוב טירת הכרמל
חיפהרכס הכרמל, דאלית אל-כרמלבקשה ועדה מקומית002/ 38/ ב/ 24שיקום ושדרוג מתקן קדם לטיפול בשפכים בעיר הכרמל
בקשה ועדה מקומית002/ ב/ 18/ 24קו סניקה מערבי - חיפה
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית002/ מ/ 33/ 24קו קולחין מבקעת הנדיב לחוף כרמל
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית003/ 15/ ק/ 24ציון אוויל אנד אינק - ביצוע קידוח מענית יוסף 3
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית003/ 17/ מ/ 24קו מחבר מתקן התפלה חדרה למוביל הארצי
חיפהזבולון, אושהבקשה ועדה מקומית003/ 28/ ב/ 24תכנית ביוב קיבוץ אושה
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלבקשה ועדה מקומית003/ 31/ ק/ נ/ 24ציון אוייל אנד גז אינק, ביצוע קידוח אליהו 3 "אשר מנשה"
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית003/ 33/ ב/ 24מערכת סילוק שפכים - פארק היין
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית004/ 15/ ב/ 24חיבור מט"ש מנשה 2 למט"ש עירון
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית004/ 28/ ב/ 24תחנת שאיבה לביוב זבולון - רכסים
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית004/ 31/ ב/ 24מאסף ביוב חגית - בת שלמה
חיפהשומרון, אור עקיבאבקשה ועדה מקומית004/ 33/ ב/ 24קו ביוב מאסף - אור עקיבא
בקשה ועדה מקומית004/ 35/ ב/ 24מערכת ביוב מרכזית בישוב מועאויה ועין אלסהלה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית004/ נ/ 17/ 24מתקן השבת מי קולחין בשטחי כרמל אוליפינים
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםבקשה ועדה מקומית005/ 15/ ב/ 24מתקן טיהור שפכים מחנה 90
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית005/ 33/ ב/ 24שיקום מאסף דרומי - זכרון יעקב
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית005/ 35/ ב/ 24מאסף שפכים צפון מערבי, קטע C-E
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיבקשה ועדה מקומית006/ 15/ ב/ 24השבת קולחים מושב מי עמי
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומית006/ 31/ ב/ 24קו מאסף נחשולים
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית006/ 35/ ב/ 24מערכת ביוב בשכונת אלדאהר - שלב א' אום אל פחם
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורבקשה ועדה מקומית007/ 15/ מ/ 24חב' מקורות בע"מ - לחדר דיגום
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית007/ 17/ ב/ 24חב' חשמל לישראל - שדרוג והרחבת מתקן טיפול בשפכים
חיפהחוף הכרמל, עתליתבקשה ועדה מקומית007/ 31/ ב/ 24תכנית אב לביוב - עתלית
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית007/ 35/ ב/ 24מערכת ביוב שכונת עקאדה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית008/ 17/ מ/ 24קו מים ממאגר חדרה לנחלי מנשה
חיפהחוף הכרמל, בית ארןבקשה ועדה מקומית008/ 31/ ב/ 24החלפת קו סניקה וסילוק מבית אורן
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית009/ 17/ מ/ 24מקורות - חברת מים בע"ם - תוספת מבנה למערכת ניטור
חיפהגלילית - מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית010/ 18/ 28/ 17/ נ/ 24מפעל ניקוז מסילת העמק - הסדרת נחלים ותעלות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית011/ 17/ נ/ 24הסטת קו ניקוז - דלתא
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית012/ 17/ ק/ 24קידוח מי עמי 3
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפהבקשה ועדה מקומית1 - 002/ 17/ ק/ 24קידוח מענית - קידוח 2
חיפהרכס הכרמלבקשה ועדה מקומית1 - 002/ 38/ ב/ 24החלפת קו סילוק שפכים מדאלית אלכרמל ועוספיא
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית1 - 003/ 17/ מ/ 24תכנית עבודה - הקמת קו ומתקני מים אתר הכח אורות רבין ועד למוביל הארצי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית1 - 008/ 17/ מ/ 24קו מים מותפלים לנחלי מנשה
בקשה ועדה מקומית1/ 9/ 2440הסדרת נחל תמסח
בקשה ועדה מקומית106/ 1/ 2420מכון טיהור שפכים
בקשה ועדה מקומית14/ 4/ 2440/ אהסדרת נחל אורן בקטע כביש 4 כביש 721
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית2 - 003/ 17/ מ/ 24תחנת מאגר חדרה, הוספת 2 גגונים
בקשה ועדה מקומית3/ 13/ 2420ביוב מרכז ומערב עתלית
בקשה ועדה מקומית52/ 4/ 2420התקנת קו ביוב ציבורי מתחם בית דניאל זכרון יעקב
בקשה ועדה מקומית53/ 4/ 2420התקנת ביוב ציבורי זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית54/ 4/ 2420מערכת הולכה ראשית לסילוק שפכים.
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית55/ 4/ 2420מערכת הולכה ראשית לסילוק שפכים - קטע מזרחי
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית56/ 4/ 2420תכנית אב לביוב
חיפהשומרון, ג'סר א-זרקאבקשה ועדה מקומית57/ 4/ 2420תכנית אב לביוב ג'סר אל זרקא
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומית58/ 4/ 2420צנרת להולכת מי קולחין לקיום חקלאות פרדס חנה
בקשה ועדה מקומית6/ 4/ 2440/ אכביש 70 הסדרת נחל דליה
צפוןהגליל המזרחיבקשה ועדה מקומיתח"צ 202914חיבור חשמל
צפוןמשגב, גילוןבקשה ועדה מקומיתח.צ 1חיבור חשמל
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 1 - 6005הוספות פלטות בטון בגודל 2*2 מטר
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 2 - 6008בניית קו וונט לתחנת גז חגית
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 3 - 6011חב' נתיבי הגז - הוספת גנרטור חירום
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6001-2תוספת מיגון למערכת ההולכה לגז טבעי
בקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6003מערכת הולכה לגז טבעי מכלול ימי, השקה לחוף חדרה
בקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6005קו גז מקטע יבשתי מחוף דור לתחנת חגית
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6006צנרת גז טבעי לחץ גבוה, בתוך תחנת הכוח חגית
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6007תחנת גז דור
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6008תחנת גז חגית
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6008 - 1פיתוח שטח, גדר ובסיסי צנרת
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6010הנחת צנרת להולכת גז טבעי בקוטר 12'
בקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6011הנחת צנרת להולכת גז טבעי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6013קו הגז הטבעי חדרה - לחץ נמוך, בתחום מפעלי נייר חדרה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6014הקמת קו גז טבעי - חציית נחל חדרה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6015קוי גז בתחום תחנת הכח חגית
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6016תחנת הגפה לגז טבעי בתל קשיש
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6018הקמת תחנת הגפה לגז טבעי במפרץ חיפה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6019הקמת תחנת PRMS גז טבעי בבית זיקוק לנפט
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6022מערכת הולכה לגז טבעי - מקטע חגית - תל קשיש
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6024קו גז טבעי מקטע חגית - תל קשיש
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 17/ רשגז/ 6025קו גז טבעי תל קשיש - חיפה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 18/ רשגז/ 6028קטע חגית- תל קשיש, מקטע חגית שולי רכס הכרמל
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 18/ רשגז/ 6029הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מצומת הל"ט לתחנת הכח חיפה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 18/ רשגז/ 6031תחנת הגפה לגז טבעי חוף חיפה - עבודות הנדסיות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 18/ רשגז/ 6043חיפה כימיקלים - צינור גז טבעי
חיפהקרית טבעוןבקשה ועדה מקומיתחי/ 24/ רשגז/ 6026הקמת מערכת הולכה לגז טבעי - מקטע תל קשיש חיפה
חיפהזבולון, יגורבקשה ועדה מקומיתחי/ 28/ רשגז/ 6017קו גז טבעי - יגור
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומיתחי/ 31/ רשגז/ 1 - 6041הקמת תחנת גז להפחתה ולמניה בתחום תחנת הכח חגית
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומיתחי/ 31/ רשגז/ 6021קו גז טבעי חגית תל קשיש
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 513קו בוצה שפד"ן - פלמחים.
מרכזנתניהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 520חבור ביוב בן מאסף ביוב מערבי למאסף ביוב מזרחי.
מרכזלב השרון, עין שרידבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 537מערכת ביוב מרכזית למושב עין שריד
מרכזחוף השרון, לב השרון, שרונים, אבן יהודה, צורן קדימה, תל מונד, חרותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 538חבור מערכת האיסוף הפנימית בישוב חרות.