תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגלילית מחוז צפוןבקשה ועדה מקומיתאגר/ 247שמורת טבע הר מירון - אבו ג'ניב חסן
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתהטצ/ 19502/ 13עו"ד שפיק מרעי