תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, חבל יבנהישות כלליתשלט/ בר/ ש/ 2עדי + ADI + שעונים.
מרכזשורקות, חבל יבנהישות כלליתשלט/ בר/ ש/ 2/ אקבוצת יבנה + תוית של קופסות זיתים
מרכזחבל מודיעיןישות כלליתשלט/ גז/ ש/ 12בקשה להקמת שלט זמני - אזור תעשיה חבל מודיעין.
מרכזגזר, חלדהישות כלליתשלט/ גז/ ש/ 25קבוץ חולדה ירוק על המים
מרכזחבל מודיעיןישות כלליתשלט/ חמ/ ש/ 23איירפורט סיטי בקשה להצבת שלט פרסום פנימי ע"ג וטרינה
מרכזחוף השרון, שפייםישות כלליתשלט/ חש/ ש/ 19עמוד פרסום דלק מואר חדש
מרכזנתניהישות כלליתשלט/ נת/ ש/ 7אפריקה ישראל מגורים בע"מ.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזישות כלליתשלט/ נתבג/ ש/ 20לוגו של UPS
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזישות כלליתשלט/ נתבג/ ש/ 21שילוט עסק - סוויספורט
צפוןעפולהישות כלליתשלט/ עפ/ 200701הצבת שלט בדרך בין עירונית כביש 65
מרכזפתח תקוהישות כלליתשלט/ פת/ ש/ 13בקשה לאשור הצבת שלוט בכביש גהה,התקנת שלטים לכביש 4.
מרכזפתח תקוהישות כלליתשלט/ פת/ ש/ 14התקנת שלט בדרך ז'בוטינסקי
מרכזרעננהישות כלליתשלט/ רע/ ש/ 6מנטל שרותי סיעוד ומטפלים לנכים וסיעודיים.