תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםישות כלליתדר/ 10/ גזחל/ 101תכנית עבודה לרשת חלוקה בלחץ נמוך באזור מפעלי ים המלח
דרוםישות כלליתדר/ 10/ גזחל/ 102תכנית עבודה לרשת חלוקה, צינור באורך של כ- 594 מ"א בלחץ נמוך במפעלי פריקלס
דרוםישות כלליתדר/ 10/ גזחל/ 105תכנית עבודה לרשת חלוקה במפעל רותם אמפרט נגב מישור רותם
דרוםתמרישות כלליתדר/ 19/ גזחל/ 104תכנית עבודה לרשת חלוקה לגז טבעי בלחץ נמוך מפעל מכתשים
דרוםתמרישות כלליתדר/ 19/ גזחל/ 106תכנית עבודה לרשת חלוקה מפעל תרכובות ברום רמת חובב
דרוםתמרישות כלליתדר/ 19/ גזחל/ 108תכנית עבודה לרשת חלוקה לתוואי צינור באורך של כ-960 מ"א בלחץ נמוך ובלחץ נמוך מא
דרוםתמרישות כלליתדר/ 19/ גזחל/ 109תכנית עבודה לרשת חלוקה לגז טבעי
דרוםאשדודישות כלליתדר/ 3/ גזחל/ 103תכנית עבודה לרשת חלוקה בלחץ נמוך במפעל אגן יצרני כימיקלים בע"מ
דרוםשמעונים, מרחבים, אשל הנשיאישות כלליתדר/ 7/ גזחל/ 110תכנית עבודה לרשת חלוקה בלחץ נמוך מתחנת הגז אשל הנשיא ועד ל- א.ת. אופקים ולמפעל
חיפהחיפהישות כלליתחי/ 18/ גזחל/ 102תכנית עבודה לרשת חלוקה לגז טבעי בלחץ נמוך
צפוןנהריהישות כלליתחצ/ 205384הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 205515 אהרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 205874 בהרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 205885 אהרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 205914הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 205914 אהרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 205971 אהרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206015הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206089 אהרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206098הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206117הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206152הרשאה לביצוע קו חשמל
צפוןגלילית מחוז צפוןישות כלליתחצ/ 206163הרשאה לביצוה קו חשמל
צפוןמטה אשרישות כלליתחצ/ 206171הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206174הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206178הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206181הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206187הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206202הרשאה לביצוע קו חשמל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסףישות כלליתחצ/ 206215הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206229הרשאה לביצוה קו חשמל
צפוןהגליל העליון, שנירישות כלליתחצ/ 206236הרשאה לביצוע עבודות קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206238הרשאה לביצוע קו חשמל
צפוןהגלבועישות כלליתחצ/ 206258הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206266הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206289הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206305הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתחצ/ 206326הרשאה לביצוע קו חשמל
צפוןמרום הגלילישות כלליתחצ/ א/ 205971הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתמח/ 602052הרשאה לבצוע קו חשמל
צפוןשפלת הגלילישות כלליתמח/ 60208הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתעצ/ 295091הרשאה לביצוע קו חשמל
ישות כלליתתמא/ 13 שינוי 7תכנית מתאר ארצית ,חלקית,לחופים תמא/13 /7 חוף הים התיכון