תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומית151/ 8017/ 7תביעת פיצויים - חברת הזרע - פארק איילון
חיפהחיפהבקשה ועדה מקומית992/ 17/ 13איחוד חלקות.