תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית003/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13הרשאה להקמת גשר על דרך 70 כניסה מזרחית לפרדיס
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית004/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13מבנה דרך בנימינה דרום
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית008/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13גשר מעל כביש אזורי 653 (רגבים גבעת עדה)
בקשה ועדה מקומית009/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13מפרידן מי עמי - כביש 65
בקשה ועדה מקומית011/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13הרשאה למבנה דרך "גשר מעבר רצף אקולוגי"
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית013/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13דרך 79 - מחלפון טל
בקשה ועדה מקומית014/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13גשר מחלף שד' ההסתדרות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית016/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13כביש 70 קטע 2-4 - גשר חקלאי עילי
חיפהקריותבקשה ועדה מקומית017/ הרשאה מ.ד./ 16/ 13פרויקט דרך 22 - עוקף קריות, גשר רחוב התל 26 BR
חיפהקריותבקשה ועדה מקומית018/ הרשאה מ.ד./ 16/ 13פרויקט דרך 22 - עוקף קריות, גשר רבין 20 BR
בקשה ועדה מקומית019/ הרשאה מ.ד./ 16/ 13מחלף ביאליק - פרויקט עוקף קריות
בקשה ועדה מקומית021/ הרשאה מ.ד./ 16/ 13גשר 18 - OP מעבר חקלאי ביאליק
בקשה ועדה מקומית022/ הרשאה מ.ד./ 16/ 13גשר 08-OP גשר חקלאי כלניות
בקשה ועדה מקומית023/ הרשאה מ.ד./ 16/ 13גשר 08-OP הפרדה מפלסית כלניות
בקשה ועדה מקומית024/ הרשאה מ.ד./ 16/ 13גשר 05-BR מעבר תחתי ביג
בקשה ועדה מקומית025/ הרשאה מ.ד./ 16/ 13גשר 06-BR גשר יער ברנדיס
חיפהקריותבקשה ועדה מקומית027/ הרשאה/ מד/ 16/ 13גשר BR27 מעל תעלה 42
חיפהחיפה, קרית אתאבקשה ועדה מקומית028/ הרשאה/ מד/ 18/ 14/ 1מבנה דרך - מחלף אתא דרום
מרכזחוף השרון, בית יהושעבקשה ועדה מקומיתדרכ/ ש/ 23בקשה להרשאה למבנה דרך - גשר לכביש 553 מעל הרכבת
מרכזראשון לציון, שורקותבקשה ועדה מקומיתדרכ/ ש/ 40מסילת פלשת - בני דרום.
ירושלים, מרכזבית שמש, לוד, שורקות, נחל שורק, יסודותבקשה ועדה מקומיתדרכ/ ש/ 41גשר בין כביש 3 למסילת לוד- בית שמש