תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעישות כללית0001/ 2004בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 236.1
דרוםבאר שבעישות כללית0062/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 237/1
דרוםבאר שבעישות כללית0064/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 76/1
דרוםבאר שבעישות כללית0116/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 55
דרוםבאר שבעישות כללית0125/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 11
דרוםבאר שבעישות כללית0206/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 103
דרוםבאר שבעישות כללית0221/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 20
דרוםבאר שבעישות כללית0562/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 237.2
דרוםבאר שבעישות כללית0604/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 91
דרוםבאר שבעישות כללית0753/ 2002בקשה להיתר בניה רמות ד' - מגרש 245
דרוםבאר שבעישות כללית0774/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 16
דרוםבאר שבעישות כללית0824/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' מגרש 92
דרוםבאר שבעישות כללית0831/ 2002בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 242
דרוםבאר שבעישות כללית0858/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 41.2
דרוםבאר שבעישות כללית0866/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 22
דרוםבאר שבעישות כללית0885/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 86
דרוםבאר שבעישות כללית0910/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' מגרש 96
דרוםבאר שבעישות כללית0922/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 229
דרוםבאר שבעישות כללית0938/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 59.1
דרוםבאר שבעישות כללית0969/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 235
דרוםבאר שבעישות כללית0970/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 50.2
דרוםישות כללית10/ 03/ 152/ 01בקשה להיתר בניה לביתן שומר וסככה
דרוםבאר שבעישות כללית1020/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 84
דרוםבאר שבעישות כללית1024/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 113
דרוםבאר שבעישות כללית1034/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 244
דרוםבאר שבעישות כללית1045/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' מגרש 85
דרוםבאר שבעישות כללית1047/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 220
דרוםבאר שבעישות כללית1048/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 107
דרוםבאר שבעישות כללית1049/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 225
דרוםבאר שבעישות כללית1056/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 74
דרוםבאר שבעישות כללית1056/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 51
דרוםבאר שבעישות כללית1066/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - 111.1
דרוםבאר שבעישות כללית1071/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 46.1
דרוםבאר שבעישות כללית1071/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 72
דרוםבאר שבעישות כללית1113/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 226
דרוםבאר שבעישות כללית1135/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 12
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101 א'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת - הקמת מבנה טרנספורמציה
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ב'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להצבת קרוואנים בבי"ס
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ג'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מבנה ליחידת החילוץ
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ד'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מימשה סירות
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ה'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת מתקן חלוץ לגידול דג
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ו'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת בית כנסת
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ז'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת מרכז יום לקשיש
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ח'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת בריכת אגירה למי שתי
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ טבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לתוספת למבנה כיבוי אש
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ טוהקמת קרוונים לבית ספר תיכון תורני
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ טזבקשה להיתר לשדרוג מתקן אחסון ושנוע כי"ל דשנים בנמל אילת
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ י'בקשה להיתר עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר מגרש 21
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יא'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר להקמת תחנת הסגר לבעלי חיים
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יב'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לבניית בית כנסת
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יגבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת גן ילדים דו כיתתי
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ידבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לבנייה בתחום שמורת האלמוגים
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יזבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 להצבת קרוואן בגבעה אילת
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יח'בקשה להיתר לשדרוג תשתיות קיימות וביצוע עבודת פיתוח ותשתיות בתחום זכיוםק.צ.א.א.
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יט'בקשה לפי פרק ה' סעיף 6 לתכנית מיתאר אילת לתוספת חדר תינוקות במתנ"ס קולייר
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ כ'לפי פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ כא'בקשה להיתר לתכנון מרכז תרבות ומוסיקה
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ כב'בקשה להיתר להקמת מבנה למעון יום
דרוםבאר שבעישות כללית2009-0290בקשה להקלה במספר מקומות חניה עפ"י תקן חניה
דרוםאשדודישות כללית3/ 02/ 101/ 01בקשה להיתר בניה לעבודות עפר וגידור מגרש מיוחד עפ"י סעיף 7 בהוראות תכנית מיתאר
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 104 (א)בקשה להיתר להרחבת דירה בקומת עמודים + פרגולה בחצר האחורית
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 104 (ב)תוספת בניה בחדר על הגג ושינוי מפרגולת עץ לפרגולה מאלומניום
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 104 (ג)בקשה לתוספת בניה בקומה א' ובגג ותוספת סככה
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 104/ (ד)בקשה להיתר בניה ברחוב האלמוגים 35 - אשדוד
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 104/ (ה)בקשה להיתר בניה ברחוב האלמוגים 6 אשדוד
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11 (ד)חניון משאיות אופק-ים ספנות בע"מ
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ (א)בקשה להיתר לבניית סככה לפריקת ציאנורק כלוריד
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ (ב)גידור המגרש והכשרתו לחניון משאיות
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ (ג)תוספת מחיצות בטון וגג בבריכת אגירה קיימת
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ הבקשה להיתר להקמת קירות מבודדי רעש במתקן 25 והברכה סה"כ אורך 47.75 מ'
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ ובקשה להיתר להקמת בריכת מי נגר חדשה ותחנת שאיבה
דרוםאשדודישות כללית3/ 03/ 118/ 01בקשת היתר עבור 2 קיוסקים בחוף הים רובע יא'
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3684/ 87/ 7בקשה להיתר בניה תא/ 2094- רח' קוסובסקי 71 ת"א
דרוםבאר שבעישות כללית398/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 39
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 01תוספת 2 כיתות לימוד בשטח החווה החקלאית
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 02בקשה להיתר לבניית מוביל לניקוז
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 03בקשה להיתר לתחנת ב"ש צפון
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 04הקמת מבנה פיקוד, מבנה דגימות, מיכלע תערובת וגדר בשטח פי גלילות
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 05בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 להיתרים מיוחדים בתכנית המיתאר
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 06בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 להיתרים מיוחדים בתכנית המיתאר
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 03/ 151/ 22/ אבקשה להיתר בניה להריסת בית מגורים ישן והקמת בית מגורים דו קומתי
תל-אביבהרצליהישות כללית679/ 83/ 7תכנית בינוי מתחם קאנטרי קלאב תכנית הר/ 1581
דרוםשמעונים, תל שבעישות כללית7/ 02/ 172/ 1(01)בקשה להיתר לבניית ספריה בתל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעישות כללית7/ 02/ 172/ 1/ אבקשה להיתר בניה לבית ספר מקיף תל שבע -
דרוםקרית גתישות כללית9/ בת/ 11/ 01בקשה להוצאת היתר בניה להקמת תחנת תדלוק פנימית לשרות עצמי
דרוםבאר שבעישות כללית997/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 34
תל-אביבבת יםישות כלליתבי/ 203/ תעאשינוי עיצוב אדריכלי לתכנית בי/ 203
תל-אביבבת יםישות כלליתבי/ 450/ א/ תעאתכנית עיצוב אדריכלי למלון סאן
תל-אביבבת יםישות כלליתבי/ 79/ א/ בינוי/ ביץתכנית בינוי מלון ביץ בבת ים- בי/ 79/ א
תל-אביבבת יםישות כלליתבי/ 79/ א/ בינוי/ טופבאןתכנית בינוי מלון טופבאן בבת ים- בי/ 79/ א
תל-אביבחולוןישות כלליתבינוי/ ח/ 370/ אבידןשינוי בינוי ברחוב שמעון אבידן ח/ 370
תל-אביבחולוןישות כלליתבינוי/ ח/ 370/ רביןשינוי בינוי ברחוב יצחק רבין ח/ 370
תל-אביבהרצליהישות כלליתהר/ 1581/ בינוי/ מטווחמתחם המטווח האולימפי
תל-אביבחולוןישות כלליתח/ 370/ 5ח/ 370/ 5- שינוי בינוי רחוב אברהם יפה 10 חולון
תל-אביבחולוןישות כלליתח/ 370/ 6שינוי בינוי ח/ 370 רחוב יצחק רבין 38 חולון
תל-אביבחולוןישות כלליתח/ 370/ בינוי/ דרך בגיןשינוי בינוי ח/ 370- רחוב מנחם בגין- גוש 6873 חלקה 81, 9- מגרש 2
תל-אביבחולוןישות כלליתח/ 370/ בינוי/ מנחם בגיןשינוי בינוי ח/ 370- רחוב מנחם בגין
תל-אביבחולוןישות כלליתח/ 370/ בינוי/ עוזי נרקיסשינוי בינוי- ח/ 370- רחוב עוזי נרקיס
תל-אביבחולוןישות כלליתח/ 370/ שינוי בינוי/ 1ח/ 370/ שינוי בינוי/ 1
תל-אביברמת השרוןישות כלליתרש/ 763/ 1/ בינוי/ כפרתכנית בינוי מנחה לשטח המחנה של הכפר הירוק