תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ישות כללית10תכנית 3485/ ג - בקשה לשינוי שלבי ביצוע
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3631/ 87/ 7שינוי שלביות בתכנית תא/ 1770/ א
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3633/ 87/ 7שינוי שלביות בתכנית תא/ 2738 יהודה הלוי - סירקין
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3675/ 87/ 7שינוי שלביות- רח' יגאלון אלון 163 ת''א
תל-אביבבת יםישות כללית489/ 89/ 7שינוי שלביות ברח' השומר ורח' גוש עציון
תל-אביבהרצליהישות כלליתשלביות/ הר/ 1900שינוי שלביות בתכנית הר/ 1900
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 2623אגד
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 2712מגדל אחים אלה
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 2719מבני גזית
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 3040רסיטל
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תגפ/ 597תגפ/ 597 מחלף גנות ותת"ל/ 19 לכביש 4
תל-אביברמת גןישות כלליתשלביות/ תדמת/ 2004שינוי שלביות לתכנית תדמת/ 2004 - דרך מוטה גור