תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהישות כללית001/ 28/ 18/ נ/ 24הטיית הקישון במעלה גשרי ההסתדרות
דרוםישות כללית10/ ני/ 105הסדרת נחל ערוגות
דרוםתמרישות כללית10/ ני/ 106מפעל ניקוז נחל חימר בקטע שבין כביש 258 למפעל נגב מינרלים
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםישות כללית11/ ני/ 100הסדרת נחל חברון בין מיתר לעומר
דרוםישות כללית14/ ני/ 100תכנית ניקוז להסדרת נחל בתרים בקטע ישוב עומר עד לכניסתו לנחל חברון
דרוםעומרישות כללית14/ ני/ 101נחל בתרים - מאגר וויסות שטפונות - עומר
דרוםרהטישות כללית17/ ני/ 100תכנית ניקוז "נחל גרר קטע רהט"
דרוםאילתישות כללית2/ ני/ 104/ 1תכנית ניקוז והסדרת החיבור לקינט, ממערב (קטע בין חב' המלח לחב' האצות)
דרוםחבל אילותישות כללית2/ ני/ 104/ 2תכנית ניקוז להרחבת תעלת הקינט במסגרת ההגנה על מסוף גבול "רבין"
דרוםלהביםישות כללית20/ ני/ 100/ 1תכנית ניקוז להסדרת נחל סכר - מורד
דרוםלהביםישות כללית20/ ני/ 102הסדרת נחל רביבים
דרוםאשקלוןישות כללית4/ ני/ 100תכנית ניקוז להסדרת נחל חממה - קטע אשקלון
דרוםבאר שבעישות כללית5/ ני/ 100/ 1קו קצא''א במזרח במזרח ועד למחצבת חצרים במערב
ישות כללית5/ ני/ 102תכנית ניקוז להסדרת נחל כובשים
ישות כללית5/ ני/ 103תכנית ניקוז להסדרת נחל כתף באר שבע
דרוםבאר שבעישות כללית5/ ני/ 104הכרזה על נחל עשן ממעלה אגן ההיקוות במזרח ועד לחיבור לנחל פטיש
דרוםשמעונים, אשכולישות כללית7/ מי/ 101מאגר נחל עוז
דרוםשמעוניםישות כללית7/ ני/ 100/ 2נחל חצרים
דרוםשמעוניםישות כללית7/ ני/ 105/ 1הסדרת נחל פטיש
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחישות כללית7/ ני/ 106הסדרת נחל תפרח
ישות כלליתנ/ אגנית/ 10תוכנית מפעל ניקוז אגנית
צפוןהגלבוע, יזרעאלים, הגילבוע, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)ישות כלליתנ/ חרוד/ 8תוכנית ניקוז נחל חרוד מעלה
צפוןנהריהישות כלליתנ/ נהריה/ 5תוכנית ניקוז געתון
צפוןנהריהישות כלליתנ/ תעלת/ סער/ 9מובל ניקוז תעלת סער
תל-אביבאור יהודה-אזורישות כלליתניקוז/ מאא/ 07/ 01תכנית ניקוז של רשות ניקוז ירקון - הסדרת נחל אונו
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתניקוז/ תגפ/ 08/ 2הסדרת נחל כופר בקטע שכונת ידידיה