תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3650/ 87/ 7פטור עבור 0.6 מקום חניה ברחוב לסקוב חיים 18
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3651/ 87/ 7פטור מ- 3 מקומות חניה
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3652/ 87/ 7פטור מתקן חניה רפידים 20
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3653/ 87/ 7בני אפריים 211
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3654/ 87/ 7סעיף 97א ופטור מחניה
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3655/ 87/ 7פטור מהסדר חניה רפידים 24
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3656/ 87/ 7אלנקווה 56 - הקטנת תקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3657/ 87/ 7הקטנת תקן חניה החרצית 2
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3658/ 87/ 7פטור מתקן חניה - הגולן 32 תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3659/ 87/ 7רוטשילד 37 - פטור מתקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3661/ 87/ 7בית ספר עירוני א' תקן חניה 0
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3662/ 87/ 7תיאטרון תמונע שונצינו 6
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3664/ 87/ 7הקטנת תקן חניה רח' עזאי 40