תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבבני ברק, בת ים, רמת גן, תל אביב-יפונושא הסכם בין נת"ע והרשויות ההסכם בין נת"ע והרשויות ההסכם בין נת"ע לרשויות המקומיות