תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבהרצליהנושא תמא/ 13/ 4 -מתחם 32תמא/ 13/ 4 -מתחם 32מתחם 32