תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעיןישות כלליתחמ/ ש/ 9גבעות עולם מגד 6, 7, 8
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםישות כלליתקד/ 10010בקשה להיתר קידוח גז טבעי ניר עם 3
ישות כלליתקד/ 1002פצלי שמן נחל גוברין ת. 2
דרוםשקמים, יואבישות כלליתקד/ 1003פצלי שמן גלאון ת. 3
דרוםשקמים, לכישישות כלליתקד/ 1004פצלי שמן זוהרים ת. 6
דרוםשקמים, לכישישות כלליתקד/ 1005פצלי שמן לכיש ת. 10
דרוםתמרישות כלליתקד/ 1013בקשה לחידוש קידוח מאיה - אתר חתרורים
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבישות כלליתקידוח/ נסיון/ 1קידוח נסיון לנפט גבריאלה