תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית02/ 05תכנית מיתאר מקומית מס' 05/0212/03/1970
דרוםתוכנית1/ 02/ 100הודעה לפי סעיף 77 לחוק בדבר הכנת שינוי לתכניות מתאר מקומיות.
דרוםשקמיםתוכנית1/ 02/ 101מוביל מים וקולחים ארצי בתחום מחוז דרום (באר טוביה, שקמים ושמעונים)12/07/2007
דרוםגלילית מחוז הדרוםתוכנית1/ 02/ 102תכנית מיתאר מקומית למבנים חקלאיים בשטחים שיעודם קרקע חקלאית05/06/2008
דרוםתוכנית1/ 02/ 103מתקני מים במרחב הפתוח - במחוז הדרום
ירושליםירושליםתוכנית1/ א/ 1347תוכנית 1/ א/ 134721/01/1971
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מק/ מע/ 297/ 008תוכנית 1/ מק/ מע/ 297/ 00826/06/2000
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מק/ מע/ 5801/ 17שילוב שטחים פתוחים ובניה19/10/1999
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמר21/07/1983
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 12שינוי לתכנית מיתאר - אזור כריה חתרורים14/11/1991
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 13איזור תיירות עין בוקק03/12/1995
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 14צפון חמי זוהר18/06/1996
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 16תיירות מדבר - בקעת קנאים12/06/1994
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 19תחנת טרנספורמציה - מצדה16/01/1994
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 21שינוי בקביעת הוראות לרצועות ניקוז.21/07/1994
דרוםתמר, נאות הככרתוכנית10/ 02/ 100/ 22נאות הכיכר30/03/2000
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 23אזור תעשיה - חיפה כימיקלים19/11/1993
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 24מחצבת גיר - גבעת סילון11/08/1994
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 27תחנת ממסר במישור רותם15/12/1994
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 28תחנת ממסר21/09/1995
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 29טרמינל מכולות רכבתי לשינוי חומרי גלם - מישור רותם13/10/1996
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 31מחצבת ממשית28/05/1996
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 32מתקן מים באיזור עין גדי15/02/1996
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 33הרחבת מפעל "רותם דשנים"07/05/1998
דרוםתמרתוכנית10/ 02/ 100/ 34תכנית מפורטת לכריה וחציבה בנחל חימר (פוליכרום בע"מ)06/08/2003
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 35אזור תעשיה מישור רותם08/12/2005
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 36מחצבת ממשית בדרום12/08/1999
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 37דרך גישה למפעל הסיד בגבעת סילון,מישור רותם.06/12/1999
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 39כריית חלוקי נחל- גורר מזרח21/06/2000
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 42אתר לכריית חול- מישור רותם- דרום
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 43אתר לכריית חול - מישור רותם צפון17/01/2002
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 44הקמת תחנת שאיבה למפעלי ים המלח22/06/1999
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 45שינוי לתכ' מתאר תמר - אתר לכריית חול מישור רותם - מערב
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 46שינוי לתכנית מתאר תמר אתר לכריית חול מישור רותם-מרכז
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 47אתר כריית חול - מישור רותם מזרח18/04/2000
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 48כריית חלוקי נחל - אפעה מזרח19/12/2002
דרוםתמרתוכנית10/ 02/ 100/ 49/ אכפר הנוקדים - באזור בקעת קנאים- תמר26/11/2012
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 5עין תמר29/06/1989
דרוםתמר, סדום(מפעלי ים המלח)תוכנית10/ 02/ 100/ 51מפעלי ים המלח08/01/2008
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 52אזור מלונאות "על בוקק"
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 53מחצבת ממשית - קוניאל אנטוניו (ישראל) בע"מ22/05/2003
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 54אתר מחנה עובדים היסטורי בסדום22/05/2003
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית10/ 02/ 100/ 56אזור תעשיה פארק חמ"ד - תמר ערבה תיכונה
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 58בתי צמיחה (חממות) באזורים חקלאיים18/02/2004
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 61פאטה מורגנה - מרכז תיירות חקלאית ומדברית נאות הכיכר
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 62חניון מצפור יניר נגב - צומת הערבה מעלה פרס24/12/2006
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 65הר צפית - מרכז מבקרים - תמר
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 66אתר לכריית חול מישור רותם מזרח -- זכויות בניה למתן לניפוי חול27/02/2006
דרוםתמרתוכנית10/ 02/ 100/ 67ישובי כיכר סדום
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 68שמורת טבע המכתש הקטן
דרוםגלילית מחוז הדרום, תמר, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 69שמורת טבע נחל אפעה - תמר
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 70ברכת מים עין בוקק01/06/2010
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 71בריכה מס' 3 - מפעלי ים המלח08/08/2007
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 73אתר כריה צין - תמר08/01/2008
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 74אתר כריה נחל חימר08/01/2008
דרוםתמר, נאות הככרתוכנית10/ 02/ 100/ 76מגרש 53 נאות הכיכר אזור מגורים וארוח כפרי
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 77אתר לכריית חרסית מפעלי ים המלח01/06/2010
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 78תחנת כח בקוגנרציה בתחום מפעל חיפה כימיקלים דרום
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 79מסוף אשלג במתקן צפע10/04/2011
דרוםתמר, סדום(מפעלי ים המלח)תוכנית10/ 02/ 100/ 80מפעלי ים המלח - בריכות אידוי דרומיות ושטחי אגירת שטפות
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 81בריכות אידוי מס' 6 - מפעלי ים המלח
דרוםתמר, סדום(מפעלי ים המלח)תוכנית10/ 02/ 100/ 83שאיבה והולכת מי ים המלח - פ-9
דרוםתמרתוכנית10/ 02/ 100/ 84תוספת זכויות בניה לכריה באזור תעשיה מישור רותם
דרוםרמת נגבתוכנית10/ 02/ 101תכנית מתאר - רמת נגב22/03/1982
דרוםתוכנית10/ 02/ 102/ 10מבואה לנחל דוד30/12/1997
דרוםתוכנית10/ 02/ 102/ 2אזור עין גדי יעוד שטח לחניון מזרחית מהכביש הארצי
דרוםתוכנית10/ 02/ 102/ 3עין גדי, שמורת טבע27/03/1980
דרוםתוכנית10/ 02/ 102/ 4תוכנית 10/ 02/ 102/ 430/03/1978
דרוםתוכנית10/ 02/ 112תכנית מיתאר נווה זוהר19/02/1976
דרוםתוכנית10/ 02/ 112/ 2שינוי לתכנית מתאר נוה זוהר - אזור בניני המועצה - תמר04/02/1990
דרוםתוכנית10/ 02/ 112/ 4אזור תעשיה נווה זוהר09/12/1997
דרוםתוכנית10/ 02/ 112/ 5תכנית מתאר נוה זוהר31/10/1999
דרוםלהביםתוכנית10/ 02/ 120תכנית מבוטלת24/03/1988
דרוםלהביםתוכנית10/ 02/ 120/ 1קרית שדה בוקר13/04/1980
דרוםלהביםתוכנית10/ 02/ 120/ 2שדה בוקר11/08/1983
דרוםלהביםתוכנית10/ 02/ 120/ 4קרית שדה בוקר29/06/1989
דרוםתוכנית10/ 02/ 127נאות מרפא
דרוםתוכנית10/ 02/ 177/ 1שטח חקלאי באזור שמורת טבע עשוש ליד מושב פארן
דרוםערבה תיכונהתוכנית10/ 02/ 191שמורת טבע מכתשים עין יהב15/08/1991
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית10/ 02/ 200/ 1ישוב שיזף
דרוםלהביםתוכנית10/ 02/ 211מושב אשלים, תחנת נסיונות19/07/1984
דרוםתוכנית10/ 02/ 235מרכז גדרון
דרוםתוכנית10/ 02/ 268מתחם תיירות מזור - ים המלח
דרוםתוכנית10/ 02/ 280רה תכנון עין בוקק
דרוםתוכנית10/ 02/ 289מתקני מקורות ליד המכתש הקטן08/02/2005
דרוםתוכנית10/ 02/ 290מתקני מקורות בשמורת המכתש הקטן08/12/2005
דרוםתמרתוכנית10/ 02/ 294מבואת הכניסה לנחל בוקק
דרוםתוכנית10/ 03/ 102/ 6אכסניית נוער עין - גדי06/04/1995
דרוםתוכנית10/ 03/ 107תכנית מפורטת למחצבה במיצד תמר (ק"מ 58) תעשית אבן וסיד בע"מ
דרוםתוכנית10/ 03/ 118/ 5בנה ביתך מרכז ספיר
דרוםתוכנית10/ 03/ 125שמורת טבע מדבר יהודה
דרוםתוכנית10/ 03/ 229שמורת טבע נחל אבוב12/12/1991
דרוםתמרתוכנית10/ 03/ 233חניון לילה למטיילים ממערב למצדה19/04/1991
דרוםתוכנית10/ 03/ 237שיקום שדה פוספטים - הדרך למכתש הקטן20/05/1993
דרוםתוכנית10/ 03/ 243יעוד שטח לתחנת משנה תמר13/10/1996
דרוםתוכנית10/ 03/ 246טרמינל מישור רותם23/01/1997
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ טב50/ 4הזזת תוואי דרך ואיחוד וחלוקה מחדש, בסמת טבעון15/07/2003
דרוםתוכנית10/ מק/ 1011תוכנית 10/ מק/ 101110/08/1998
ירושליםירושליםתוכנית1000317/05/1962
ירושליםירושליםתוכנית1001ייעוד שטח להקמת בנין צבורי (בי"ס) בשכונת בקעה.