תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןטבריהערר על החלטת ולקחש"פ00/ חש/ 13על סרוב תכנית ג/ 10910
צפוןבקעת בית הכרםערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 11על סרוב תכנית ג/ 11923
מרכזקסם, כפר קאסםערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 15על סרוב ולק"חשפ לסרוב תכנית ק/ ש/ 20
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 16על סרוב ולק"חשפ לאשר תכנית רצ/ ש/ 576
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 17עלסרוב תכנית ג/ 10177
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 5על סרוב תכנית רצ/ ש/ 880
מרכזחוף השרון, אודיםערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 6על סרוב תכנית חש/ מק/ 4/ 26 כפר אודים
ערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 7על סרוב תכנית ש/ מק/ 907
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 8על סרוב תכנית הר/ 26
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 9על סרוב תכנית הר/ 26
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 1על סרוב תכנית הצ/ מק/ 1/ 1/ 294
דרוםבאר שבעערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 10ערר על סרוב ולק"שפ לתכנית 7/ 02/ 305/ 37
דרוםבאר שבעערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 12ערר על סרוב ולקח"שפ לתכנית 6/ 02/ 263
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 2על סרוב תכנית הצ/ מק/ 1/ 1/ 294
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 3על סרוב תכנית ג/ 10922 כפר כנא
מרכזרחובותערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 4על סרוב תכנית רח/ מק/ 2111/ 3/ א
מרכזלב השרון, בני דרורערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 6על סרוב תכנית צש/ מק/ 0/ 2 / 66
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 7על סרוב ולק"חשפ לתכנית ג/ 12420 כפר יאנוח
צפוןמשגבערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 8על סרוב תכנית ג/ 10903 צורית גילון
ירושליםמטה יהודה, זכריהערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 9על סרוב ולק"חשפ לסרב תכנית מי/ מק/ 932
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 1ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי תכנית ג/ 13064 מ. צלייני בערב אל שיבלי
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 10ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכניות 7/ מק/ 2025 ו- 7/ 03/ 149/ 10 ת. תדלוק בשובה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 11ערר על החלטת ולק"חשפ לסרב לת. ג/ 13277 כפר תבור
מרכזערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 4ערר על החלטת ולק"חשפ לסרב את תכנית גז/ 566/ 5
ירושליםמטה יהודהערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 5ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי ת. מי/ 300/ א עין ראפה עין נקובא
מרכזדרום השרון, חגורערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 6ערר על החלטת ולקח"שפ לדחות ת. שד/ מק/ 524/ 18 מושב חגור
מרכזזמורה, מזכרת בתיהערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 7ערר על החלטת ולק"חשפ לדחות ת. זמ/ מק/ 276 ת. תדלוק ממזכרת בתיה
מרכזרחובותערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 8ערר על החלטת ולקח"חשפ לגבי תכנית רח/ מק/ 2111/ 3/ א תחנת תדלוק ברחובות
ערר על החלטת ולקחש"פ04/ המ/ 4ערר על החלטת ולק"חשפ לאשר בתנאים את תמ"מ/ 6
ערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 10ערר על החלטת ולק"חשפ בדונה בתכנית הצ/ 5-1/ 89/ א
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 2ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי תכנית 6/ 03/ 192/ 4 שדה משה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 5ערר על החלטת ולק"חשפ בדונה בתמ"מ 6קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 6ערר על החלטת ולקח"שפ בדונה בתממ/ 6 קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 7ערר על החלטת ולק"חשפ בדונה בתממ/ 6
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 8ערר על החלטת ולק"חשפ בדונה בתממ/ 6
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 1ערר על החלטת ולקח"שפ מיום 4/1/05 לדחות את ת. ג/14533 ת. תדלוק בכניסה לטורען
מרכזרחובותערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 10ערר על החלטת וולקח"שפ בדונה בתכנית רח/ מק/ 2011/ ב ת. תדלוק על כביש מס' 40
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 11ערר על החלטת וולקח"שפ בדונה בתכנית בר/ מק/ 13/ 13 ת. תדלוק בבית אלעזרי
דרוםקרית גתערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 2ערר על החלטת ולקח"שפ מיום 1/11/04 בדונה בתכנית תממ/48/14/4
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 3ערר על החלטת לוקח"שפ לסרב לתכנית ג/ 13656 תחנת תדלוק ושרותי דרך בעילבון
מרכזערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 4ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית גז/מק/23/414 תחנת תדלוק בית נחמיה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 5ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב את תכנית ג/ 13663 נב"ט יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 6ערר על החלטת ולקח"שפ לדחות את ת. ג/13663 נב"ט ביבניאל
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 7ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית בר/ מק / 303 תחנת תדלוק בקיבוץ חפץ חיים
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 8ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית בר/ מק/ 303 קיבוץ חפץ חיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 9ערר על החלטת וולקח"שפ מיום 9/5/05 הדונה בתכנית ג/ 14512
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 1ערר על החלטת ולקחש"פ לגבי תכנית יז/מק/6540/05 ת.תדלוק בכביש 73
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 2ערר על החלטת ולקחש"פ לדחות את תכנית ג/ 14878
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 3ערר על החלטת ולקחש"פ לסרב לתכנית הצ/מק/1/1/240/א תחנת תדלוק
צפוןמטה אשר, בן עמיערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 4ערר על סרוב הוולקחש"פ לאשר את תכנית ג/ 14857 שימוש חורג למסחר בבן עמי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 5ערר על החלטת ולקחש"פ בדונה בתכנית ג/ 15140
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 6ערר על החלטת ולקחש"פ בדונה בתכנית ג/ 14837 בירכא
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 7ערר על החלטת ולקש"פ לאשר בתנאים את תכנית חכ/19/ט מושב בית חנניה
מרכזערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 8ערר על החלטת ולקחש"פ בדונה בתכנית גז/9/21 כפר בן נון
חיפהחוף הכרמל, נוה יםערר על החלטת ולקחש"פ07/ חש/ 2חכ/ מק/ 76/ ז תחנת תדלוק ושרותי דרך בנווה ים
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהערר על החלטת ולקחש"פ07/ חש/ 3ערר על החלטת ולקחש"פ לתן הסכמתה לבקשה לשימוש חורג 128/06/7
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ולקחש"פ08/ חש/ 2ערר על החלטת הוולקחש"פ לדחות את תכנית ג/ 16769 - הרחבת אזור תעסוקה
ערר על החלטת ולקחש"פ09/ חש/ 2ערר על החלטת הוולקחש"פ לגבי תמא/ 3/ 27/ ב דרך פרברית מהירה 461
מרכזערר על החלטת ולקחש"פ09/ חש/ 3ערר על החלטת ועדת וולקחש"פ לתכנית בר/ 198/ 1 - מושב גאליה
מרכזערר על החלטת ולקחש"פ09/ חש/ 4ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית תמ"א/ 3/ 27/ 3 - כביש 461
מרכזערר על החלטת ולקחש"פ09/ חש/ 5ערר על הועדה המחוזית מרכז לתכנית מח/ 258 - הרחבת קטע מדרך 4711 - אלעד
דרוםערר על החלטת ולקחש"פ10/ חש/ 2ערר על החלטת הוולקחש"פ בתכנית 30/ 03/ 206 - רחבת מושב עין יהב
צפוןגלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןערר על החלטת ולקחש"פ10/ חש/ 3ערר על החלטה וולקחש"פ בתכנית ג/ 400 סאלם בקשה לשימוש חורג
חיפהשומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ולקחש"פ10/ חש/ 4ערר על החלטה ועדה וולקחש"פ בתכנית ש/ מק/ 1221/ א - תחנת תדלוק פרדס חנה כביש 6
מרכזרחובותערר על החלטת ולקחש"פ11/ חש/ 1ערר על החלטת וולחו"ף לתכנית רח/ 2111 - כביש עוקף רחובות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהערר על החלטת ולקחש"פ11/ חש/ 2ערר על החלטה ועדה מחוזית דרום בתכנית 6/ מק/ 2128 - ברכיה תחנת תדלוק
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהערר על החלטת ולקחש"פ11/ חש/ 3ערר על החלטה וולקחש"פ בתכנית 6/ מק/ 2128 - ברכיה,
מרכזשורקות, ברנרערר על החלטת ולקחש"פ95/ חש/ 11ערר לגבי תכנית בר/מק/13/13 תחנת תדלוק בבית אלעזרי
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהערר על החלטת ולקחש"פ99/ חש/ 10על סרוב תכנית ש/ 643