תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרוןישות כללית01/ המ/ 12בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית תמ"א/ 31/ א
חיפהחיפהישות כללית01/ המ/ 19בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ג/ 566
ירושליםירושליםישות כללית01/ המ/ 22בקשה להארכת מועד לפי ס. 197 (ב) תכנית 4321
מרכזראש העיןישות כללית01/ המ/ 23בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תמ"א/ 31/ 13
חיפהקרית אתאישות כללית01/ המ/ 24בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית כ/ 150
ירושליםירושליםישות כללית01/ המ/ 6בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 3164
חיפהקריות, קרית מוצקיןישות כללית02/ המ/ 1הארכת מועד על תכנית ק/ 316
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 10בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית הר/ 1645/ ב
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 16בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית הר/ 1645/ ב
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית02/ המ/ 17בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית תא/ 2606
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, רגביםישות כללית02/ המ/ 19בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תמ"א / 31/ קטע 16
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםישות כללית02/ המ/ 2בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תכניתמח/ 86
מרכזשורקות, גדרותישות כללית02/ המ/ 2הארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית מח/ 96
מרכזזמורה, גדרהישות כללית02/ המ/ 22בקשה להארכת מועד להגשת ת.לפיצויים ס. 197 (ב) תמ"א/ 31/ א/ 66
מרכזראש העיןישות כללית02/ המ/ 23הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכניתתמ"א/ 31/ קטע 13
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 24בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית בי/ 352/ א
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 25בקשה להארכת מועד ס. 197 תכנית הר/ 1980
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית02/ המ/ 26בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תכנית מיתאר ג'
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית02/ המ/ 27בקשה להארכת מועד ס. 197)ב) תכנית תא/ 1200
מרכזפתח תקוהישות כללית02/ המ/ 28בקשה להארכת מועד ס. 197 תכנית פת/ 2005/ א'
ישות כללית02/ המ/ 29בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפצויים ס. 197 (ב)
ירושליםירושליםישות כללית02/ המ/ 3בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית 2317
ירושליםירושליםישות כללית02/ המ/ 33בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 3774
ירושליםהראל, אבו גושישות כללית02/ המ/ 37בקשה להארכת מועד ס. 197 תכנית מ.י.113/ א
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 39בקשה להארכת מועד ס. 197 תכנית הר/ 1645 ב'
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 40בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית ח/ 237/ ב חולון
תל-אביבחולוןישות כללית02/ המ/ 41בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית ח/ 237/ א
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 42בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית הר/ 1645/ ב
צפוןמבוא העמקים, יפיעישות כללית02/ המ/ 43בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית 1313 יפיע
מרכזרעננהישות כללית02/ המ/ 44בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תמא/ 23/ א
ישות כללית02/ המ/ 45בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תמא/ 10
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאישות כללית02/ המ/ 46בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ג/ 5419
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 47בקשה להארכת מועד ס. 197(ב9 תכנית הר/ 1936
תל-אביבחולוןישות כללית02/ המ/ 48בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ח/ 237ב כ"י/ 352א
מרכזהוד השרוןישות כללית02/ המ/ 49בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מח/ 54ג הוד השרון
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 50בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית הר/ 645ב הרצליה
חיפהחיפהישות כללית02/ המ/ 51בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית חפ/ 1970א
תל-אביבחולוןישות כללית02/ המ/ 52בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) צח/ 237ב, ב"י/ 352א
מרכזהוד השרוןישות כללית02/ המ/ 52אבקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מח/ 54ג הוד השרון
מרכזהוד השרוןישות כללית02/ המ/ 53בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מח/113
תל-אביבחולוןישות כללית02/ המ/ 54בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ח/ 237/ ב חולון
מרכזהוד השרוןישות כללית02/ המ/ 55בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מח/ 54ג
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 56בקשה להארכת מועד ס. 197(ב9 תכנית הר/ 1367ב
תל-אביבחולוןישות כללית02/ המ/ 57בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ח/ 237ב
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית02/ המ/ 58בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תא/ במ/ 59-2646
מרכזראש העיןישות כללית02/ המ/ 59בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תמא/ 31א/ 13
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 60בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית הר/1645ב'
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 61בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית הר/ 1890
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 62בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית בי/ 350/ א/ בת ים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםישות כללית02/ המ/ 63בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ג/ 7025/ שפרעם
מרכזהוד השרוןישות כללית02/ המ/ 64בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית כפר מלל
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 65בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ד/ ח/ בי/ 352/ א/ בת ים
מרכזהוד השרוןישות כללית02/ המ/ 66בקשה להארכת מועד ס. 197(ב9 תכנית כביש 531 מח/ 54/ ג הוד השרון
חיפהחדרהישות כללית02/ המ/ 67בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית חד/ 900/ א/ חדרה
חיפהקרית אתאישות כללית02/ המ/ 68בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית כ/ 261
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 69בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית בי/ 352/ א
ירושליםירושליםישות כללית02/ המ/ 70בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית 2906/ 3316/ 3420/ 3419 ירושלים
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 71בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית הר/ 1645/ ב/ הרצליה
תל-אביבהרצליהישות כללית02/ המ/ 72בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית הר/ 1936/ הרצליה
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 73בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית חד/ 237/ ב/ בי/ ד/ 352/ א
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 74בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית ח/ ד/ 237/ ב/ בי/ ד/ 352/ א
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 75בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית ח/ ד/ 237/ ב/ בי/ ד/ 352/ א
מרכזכפר סבאישות כללית02/ המ/ 76בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית מח/ 54/ ב
מרכזראש העיןישות כללית02/ המ/ 77בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית תמא/ 31/ א/ 13
תל-אביבחולוןישות כללית02/ המ/ 78בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית חד/ 237/ ב/ בי/ 352/ א
תל-אביבקרית אונוישות כללית02/ המ/ 79בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית תממ/ 236
מרכזרחובותישות כללית02/ המ/ 8בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכניתרח/ 950
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית02/ המ/ 80בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכניות תא/ 2660 , תא/ 2506
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 81בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית בי/ 352
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 82בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית בי/ 352
צפוןעפולהישות כללית02/ המ/ 83בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית ג/ 7346
חיפהחיפהישות כללית02/ המ/ 84בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית חפ/ 1975
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 85בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכניתבי/ 352
מרכזישות כללית02/ המ/ 86בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית בי/ 352
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 87בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית בי/ 352
מרכזישות כללית02/ המ/ 88בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תמ"מ/ 188
מרכזלודישות כללית02/ המ/ 89בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית לד/ 1/ 360, לד/ 5/ 300
ירושליםמטה יהודה, אשתאולישות כללית03/ המ/ 1בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מי/ 590/ ד
צפוןטבריהישות כללית03/ המ/ 10הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית ג/ 10924 טבריה
תל-אביבהרצליהישות כללית03/ המ/ 11הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית תמ"א/ 23, הר/ 1936
חיפהקרית טבעוןישות כללית03/ המ/ 12הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית טב/ 123 טבעון
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוישות כללית03/ המ/ 13הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית הר/ 1310 הרצליה
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוישות כללית03/ המ/ 14בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית הר/ 1645/ ב
ירושליםירושליםישות כללית03/ המ/ 15בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) תכנית 3507/ ג ירושלים
מרכזשרוניםישות כללית03/ המ/ 18ברשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מח/54/ג הוד השרון
צפוןיקנעם עיליתישות כללית03/ המ/ 19בקשה להארכת מועד להגשת תביעה ס. 197(ב) תכנית ג/ במ/ 55
דרוםבני שמעוןישות כללית03/ המ/ 2בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תמ"א/ 22
חיפהחיפהישות כללית03/ המ/ 20בקשה להארכת מועד להגשת תביעהס.197(ב) תכנית ג/ 566
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית03/ המ/ 21בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) תכנית תא/ במ/ 44/ 3285
מרכזזמורה, גדרהישות כללית03/ המ/ 22בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197 (ב) תמ"א / 31/ א/ 6
תל-אביבהרצליהישות כללית03/ המ/ 23בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים סץ 197(ב) תמ"א/ 15
מרכזדרום השרוןישות כללית03/ המ/ 24בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) תמ"א/ 31/ א 14
חיפהקרית אתאישות כללית03/ המ/ 25בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197(ב) ת.כ/ 222
חיפהחיפהישות כללית03/ המ/ 26בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.חכ/ 200
צפוןצפתישות כללית03/ המ/ 27בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. ג/ 8143 צפת
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורישות כללית03/ המ/ 28בקשה להארכת מועד להגשת ת. פיצויים ס. 197(ב) ת. ג/ 4748
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוישות כללית03/ המ/ 29בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) תהר/1645/ ב'
ירושליםירושליםישות כללית03/ המ/ 3בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 34191/ א ירושלים
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהישות כללית03/ המ/ 30בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) לגבי ת. משח/ 5, חכ/ 19א, ג, ד
תל-אביבהרצליה, כפר שמריהוישות כללית03/ המ/ 31בקשה להארכת מועד לבגשתת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. הר/ 1645/ב'