תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאשדודערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 39ערר על החלטת ו.מחוזית דרום להאריך תנאים לתוכנית מס' 3/ 03/ 118/ 14
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 13ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז על פרסום הודעה לפי ס. 77 לחוק ת. מח/ 202
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 16ערר על החלטת ו. מחוזית לדחות בקשה לשימוש חורג למסחר במבנה חקלאי
מרכזחוף השרוןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 30ערר על החלטת ו. מחוזיתלפיה לא ינתנו היתרי בניהבשטח ת מח/ 202
חיפהחיפהערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 34ערר על החלטת ו. מחוגית חיפה לפירסום תנאים לפי ס.77,78 ת. חפאג/ 1269
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 36ערר על החלטת ו. מחוזית לקבוע תנאים לפי ס. 78(ב) (1) לגבי ת. מח/ 149 כביש גהה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 11ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לקבוע תנאים למתן היתרי בניה
חיפהחיפהערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 17ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לפרסם תנאים לפי ס. 77,78 לחוק ת.חפאג/1269
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 54ערר על החלטת ועדה מחוזית להתיר שינוי ההעמדת בנין
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 22לתכנית ענ/ 130 כפר קרע
חיפהחיפהערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 6ערר על החלטת ו. מחוזית(טרום הפקדה) תכנית חד/ 1300 חדרה
חיפהערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 70ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לתכנית חפאג/ 2006 - איסור מבנים לגידול בעלי חיים
חיפהחיפהערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 2החלטת על ועדת מחוזית חיפה לתכנית חפ/ 2155 - "פתוח סביבת פיתחת ואדי שיח"
חיפהחיפהערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 44ערר על החלטה ו. מחוזית חיפה לתכנית חפאג/ 2006 - מושרפה - דיר צאן
תל-אביבערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 48ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א תכנית תא/ 3459 - מתחמים עירוניים בעלי ערך ארכיטקטונ
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 20ערר על החלטת ועדה מחוזית חיפה בתכנית זב/ 213 - זבולון- כפר ביאליק
דרוםקרית מלאכיערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 24ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום בתכנית 18/ במ/ 55 - קריית מלאכי
מרכזנתניהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 28ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז בתכנית מח/ 280 - נתניה - מקטע סירונית- ארגמן
מרכזזמורהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 3ערר על החלטה ו. מחוזית מרכז לתכנית זמ/ 350 זמורה- צומת בילו
מרכזנתניהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 32ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז לתכנית מח/ 280 - ארגמן- נתניה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 50ערר על החלטה ועדה מחוזית תל-אביב תכנית רש/ 659/ א/ 1/ 77 - רמת השרון- נוה מגן
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 46ערר על החלטה ועדה מחוזית ת"א לתכנית הר/ 2209/ 77 - שינוי יעודן של חלקות להשלמה