תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה למימי חופין05/ מ/ 2תכנית תא/ 2187 / ב מלון פורום פאלס
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה למימי חופין06/ מ/ 1ערר על החלטת הוולח"ף לתכנית נת/555/א/13 נתניה
מרכזחוף השרוןערר על החלטת ועדה למימי חופין06/ מ/ 3ערר על החלטת הוולחו"ף לעניין תכנית חש/ מק/ 10/ 5/ א/ 3 ארסוף
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה למימי חופין06/ מ/ 4ערר על החלטת הוולח"ף לתת תוקף לתכנית נת/64/800
דרוםערר על החלטת ועדה למימי חופין06/ מ/ 5ערר על החלטת ועדה מחוזית מחוז הדרום לאשר את תכנית 253/02/11 חקלאות ימית
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה למימי חופין06/ מ/ 6ערר על החלטת וולחו"ף לעניין תכנית רובע יא' באשדוד תכנית מס' 3/ 03/ 118/ 4
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה למימי חופין07/ מ/ 1חכ/ 25/ ה קיבוץ שדות ים
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדה למימי חופין07/ מ/ 3רצ/ 1/ 29/ 2
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה למימי חופין07/ מ/ 4לגבי תכנית 3/ 03/ 113/ 24 חוף הקשתות באשדוד
דרוםאשדודערר על החלטת ועדה למימי חופין07/ מ/ 5לגבי תכנית 3/ 03/ 113/ 24 חוף הקשתות באשדוד
ירושליםערר על החלטת ועדה למימי חופין08/ מ/ 1תכנית מס' נת/ מק/ 650/ 37 בניית בריכה בבית מילר ברח' המלכים בנתניה
ערר על החלטת ועדה למימי חופין08/ מ/ 2תכנית תא/ 3641/ מח - מלון אמבסדור
חיפהחוף הכרמלערר על החלטת ועדה למימי חופין08/ מ/ 3ערר על החלטת הו. לשמירה על הסביבה החופית תכנית מס' חכ/ 1/ יג - חוף הבונים
ערר על החלטת ועדה למימי חופין08/ מ/ 4ערר על החלטת הועדה על הסביבה החופית לתכנית ב/ 76/ 6 - קיבוץ פלמחים
דרוםערר על החלטת ועדה למימי חופין08/ מ/ 5ערר על החלטת הולחו"ף לתכנית 2/ 03/ 114/ 65 - הרפסודה הלבנה באילת
דרוםערר על החלטת ועדה למימי חופין08/ מ/ 6ערר על החלטת הוולחו"ף לתכנית 2/ 03/ 114/ 65 - הרפסודה הלבנה
מרכזראשון לציוןערר על החלטת ועדה למימי חופין08/ מ/ 7ערר על החלטת הוולחו"ף לתכנית רצ/ 1/ 29/ 2 - דירות נופש
דרוםאשקלוןערר על החלטת ועדה למימי חופין08/ מ/ 8ערר על החלטת הולחוף לתכנית תתל/ 7 תחנת הכח רוטנברג באשקלון
חיפהחוף הכרמלערר על החלטת ועדה למימי חופין09/ מ/ 1ערר על החלטה הוולחו"ף לתכנית חכ/ 76/ ט - קיבוץ נווה ים
צפוןעמק הירדןערר על החלטת ועדה למימי חופין09/ מ/ 2ערר על החלטת הועדה וולחוף - לתכנית מס' ג/ 15981- חניון ציבורי, בית ירח
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה למימי חופין10/ מ/ 1ערר על החלטת הוולחו"ף בתכנית הר/ 2163 - מלון אשל
דרוםאילתערר על החלטת ועדה למימי חופין10/ מ/ 2ערר על החלטת ו. מחוזית דרום בתכנית 2/ מק/ 409 - מועדון צלילה לנכים
חיפהחוף הכרמל, הבוניםערר על החלטת ועדה למימי חופין10/ מ/ 3ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חכ/ 1/ יג - חוף הבונים
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה למימי חופין11/ מ/ 1ערר על החלטת ולחוף לתכנית מס' הר/ 2010/ א- מלון ארכדיה הרצליה
צפוןעכוערר על החלטת ועדה למימי חופין11/ מ/ 2ערר על החלטה וולחו"ף בתכנית ג/ 17654 - עכו - "אולמי טופז"
תל-אביבהרצליהערר על החלטת ועדה למימי חופין11/ מ/ 3ערר על החלטה וולחוף בתכנית הר/ 2000/ 1 - סוככים עונתיים בבתי אוכל
חיפהחיפהערר על החלטת ועדה למימי חופין11/ מ/ 4ערר על החלטה וולחו"ף לתכנית חפ/ מק/ 1818/ ב - בין גוריון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה למימי חופין11/ מ/ 5ערר על החלטת הוולחו"ף לתכנית מס' תא/ 1950 - מתחם הדוליפנריום
מטהערר על החלטת ועדה למימי חופין11/ מ/ 6ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית תת"ל/ 18 חשמול הרכבת