תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאאמ/ תמא/ 35 מעקב ועדכוןתמא/ 35 מעקב ועדכון
נושאעודפי עפרנושא כללי