תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןנושא.אישור פרוטוקול קודם מיום 26/05/2011
נושא.פרוטוקולאישור פרוטוקול מיום 29/12/2011
נושא01אישור פרוטוקול קודם מיום 8/12/10
נושא09:00אישור פרוטוקול קודם
נושא0900אישור פרוטוקול קודם
נושא1.אאישור פרוטוקול קודם
נושא134אישור פרוטקול קודם מתאריך
נושא136אישור הפרוטוקול הקודם מפורטות 13.9.2010
נושא15200אישור פרוטוקול מיום 28/5/2012
נושא215אישור פרוטוקול
נושא219פרוטוקול מתאריך 26.8.10
נושא2192179אישור הפרוטוקול הקודם מתאריך 25.8.2010
נושא555555אישור פרוטוקול החלטות מיום 26/3/12 ומיום 29/3/12
נושא69996אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 5.3.12
נושא996663אישור פרוטוקולים מתאריכים 16.1.12 ו- 13.2.12
נושא999966אישור פרוטוקול ועדת התנגדויות מיום 29.12.12
נושאא. פרוטוקולאישור פרוטוקול קודם
נושאא.פאישור פרוטוקול קודם מיום 18/10/10
נושאא.פרוטוקולאישור פרוטוקול מיום 19/10/2010
נושאא1אישור פרוטוקול קודם
נושאא2אישור הפרוטוקול הקודם מתאריך 15.12.2010
נושאאיאישור פרוטוקול
נושאאישוא 1אישור פרוטוקול
נושאאישור 1אישור פרוטוקול
נושאאישור 216אישור פרוטוקול קודם
נושאאישור פאישור פרוטוקול קודם מיום 12/5/11
ירושליםירושליםנושאאישור פרוטוקולאישור פרוטוקול
נושאאישור פרוטוקול - ועדת משנאישור פרוטוקול
נושאאישור פרוטוקול 1אישור פרוטוקול
נושאאישור פרוטוקול 219אישור הפרוטוקול הקודם מתאריך 25.8.2010
נושאאישור פרוטוקולים - ועדת מאישור פרוטוקולים - ועדת משנה ב' להתנגדויות
תל-אביבנושאאישור פרוטוקולים משנה אאישור פרוטוקולים - ועדת משנה א'
נושאאפאישור פרוטוקול קודם
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאולס"ח.אישור פרוטוקולים
נושאולס"ח..אישור החלטות ועדת המשנה למיון תכנית
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נושאמחוז-ירושלים(3)ועדה לדיור לאומי - אישור פרוטוקול
נושאמחוז-צפון(4)אישור פרוטקולים
נושאמחוז-צפון(6)ועדה לדיור לאומי - אישור פרוטוקול
נושאמחוז-תל-אביב(5)אישור פרוטקולים - ועדה מחוזית תל אביב
נושאפאישור פרוטוקול