תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ישות כללית001תכנית אב למושבות
ירושליםירושליםישות כללית22222גנים - יובלים
ישות כללית58975דיון עקרוני לבינוי ברח' דוד המלך
תל-אביבאור יהודה-אזור, אזורישות כלליתאב/ מאא/ אזורתכנית אב לאזור
חיפהעירון, אום אל-פחםישות כלליתענ/ אב - אום - אל - פחםתכנית אב אום אל פחם