תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקשה ועדה מקומית002הסכם חכירה בית עמותת שינאווה טשחוב לעירית ירושלים
בקשה ועדה מקומית004הסכם חכירה בין עירית ירושלים לבין עמותת כרם אריאל