תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכולישות כלליתא/ 1/ 61אתר לאומי בית הבטחון במבטחים לפי תכנית מס' 7/ 03/ 268
ירושליםהראל, מבשרת ציוןישות כלליתא/ 2/ 11אתר לאומי הקסטל
דרוםשמעונים, אשכולישות כלליתא/ 2/ 61אתר לאומי בית הבטחון בגבולות לפי תכנית מס' 7/ 03/ 269
דרוםשמעונים, אשכולישות כלליתא/ 3/ 61אתר לאומי בית הבטחון בצאלים לפי תכנית מס' 7/ 03/ 217
ירושליםהראל, מבשרת ציוןישות כלליתא/ הל/ 122אתר לאומי הקסטל (תיקון) לפי תכנית מס' הל/ 122
צפוןעמק הירדןישות כלליתאזור תיירות חמת גדראזור תיירות חמת גדר