תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםנושא"נקודת תיירותית בארמון הנתחרות אדריכלית "נקודה תיירותית בארמון הנציב"
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0/ 0231/ 04תוספת שתי קומות ומחסן במרתף. רח' לבוש מרדכי 6, שכ' גאולה
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0/ 0316/ 00הקמת בניין חדש בן 3 קומות מעל קומת מרתף. גבעת חנניה, אבו טור
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית00/ 0545/ 2009מבנה חדש, אולם ספורט לביה"ס אפרתה
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית00/ 13ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאישור תכנית - 2592 / א - -בית מפא"י
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0052/ 03תוספת קומה עם גג רעפים מעל מבנה חד קומתי קיים.
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0071/ 78בניית מאגר מים, ח' משאבות.רח' דוד רמז 2, גבעת החאן.
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 32ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאישור תכנית 2909/ ג - ממילא
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 39ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאישור תכנית - 4356 יער מיר
ירושליםירושליםישות כללית01/ המ/ 22בקשה להארכת מועד לפי ס. 197 (ב) תכנית 4321
ירושליםירושליםישות כללית01/ המ/ 6בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 3164
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית02.150.0הריסת חלקי בנין וקומה חלקלית ובניה מחדש ותוספת קומה
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 38ערר על החלטת ו. מחוזיתירושליםלאשר את תוכנית 6178 ארמון הנציב ירושלים
ירושליםירושליםישות כללית02/ המ/ 3בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית 2317
ירושליםירושליםישות כללית02/ המ/ 33בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 3774
ירושליםירושליםישות כללית02/ המ/ 70בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית 2906/ 3316/ 3420/ 3419 ירושלים
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0268/ 94תוספת קומה במפלס +2.3 +2.9 שיכלול יח"ד וגג רעפים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 1ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר תכנית 4711 מתחם הרכס
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 11ערר על החלט ו. מחוזית י-ם לאשר את תכנית 4818 שכונת עין כרם
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 32ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים ת.8027
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 5ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר את תכנית מס' 8000 הרכבת הקלה
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 6ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לאשר את תכנית 8000הרכבת הקלה
ירושליםירושליםישות כללית03/ המ/ 15בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) תכנית 3507/ ג ירושלים
ירושליםירושליםישות כללית03/ המ/ 3בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 34191/ א ירושלים
ירושליםירושליםישות כללית03/ המ/ 5בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית 3458 ירושלים
ירושליםירושליםישות כללית03/ המ/ 8הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 4508 י-ם
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0345/ 02הוספת 2 קומות וגג רעפים. רח' שמעון 9, גאולים
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0382.1/ 03שינוי שלבי הביצוע - גילה
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית04.0532.0תוספת 2 קומות לבנין חד קומתי, 2 יח"ד, מאה שערים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 6ערר על החלטת ו. מחוזית לגבי תכנית 8000 הרכבת הקלה
ירושליםירושליםישות כללית04/ המ/ 94בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים עבור תכנית 5168
ירושליםירושליםישות כללית04/ המ/ 97תכנית 4573 ירושלים כביש 9
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית05.0102.0תוספת בניה - 2 קומות וגג רעפים, 4 יח"ד, מאה שערים
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית05.71.0תוספת קומה + גג רעפים, זכרון משה
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית05.821היתר לביצוע חפירה ודיפון עבור רכבת ישראל
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 27בקשה הלארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים לפי ס. 197 (ב) לחוק
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 45ישות כללית 05/ המ/ 45
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 56הקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס.197(ב) ת.2855
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 57בקשה לה. מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197(ב) ת.2592/א ים
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 69בקשה להארכת מועד ךהגשת ת. לפיצויים לפי ס. 197(ב) ת. 2447/ג
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 74סעיף 197(ב) לחוק לגבי תכנית 2317 ירושלים
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית053/ 93ביטול מקום חניה, רח' לוי 3 שכ' גאולים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 35ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר בתנאים את ת. 4796/א הר נוף
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 45ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר בתנאים את ת. 4796/א הר נוף
ירושליםירושליםישות כללית06/ המ/ 2סעיף 197(ב) תכנית 3599/ א ירושלים
ירושליםירושליםישות כללית06/ המ/ 23סעיף 197 (ב) תכנית 3428 ירושלים
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0626.0/ 01מתן פטור לתקן חניה
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית07.0021.0בניין חדש למסחר, חומת שמואל מגרש 402
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 15ערר על החלטת ועדה מחוזית ירושלים לאשר את תכנית מס'4099 ד
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 20על החלטת ןעדה מחןזית לתו"ב ירושלים לאשר את ת. 9532 מתחם עץ חיים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 8על החלטת ועדה מחוזית לתו"ב ירושלים לאשר את תכנית 6127/א גבעת אורנים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 13ערר על ו מחוזית י-ם לדחות את תכנית מס' 8491 מתחם "ניקופוריה"
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 16ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לדחות את תכנית 12322- רח' אבן עזרא 14 י-ם
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 2ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לאישור התכנית 10986 - המושבה הגרמנית
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 39ערר על החלטה ועדה מחוזית י- ם לתכנית 12827 - בניני דירות חדשים-רח' גד - בקעה
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 41ערר על החלטה ו. מחוזית י-ם לתכנית 13039 - בית הכרם תוספת קומות ויח' דיור
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 52ערר על החלטה ו. מחוזית י-ם בתכנית 12706 - גבעת אורנים- רח' חזקיהו המלך
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 9ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לתכניות 8930/ א, 12570, 10123, 10340, 12341, 8263
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0914/ 98סגירת קומת עמודים קיימת לשם תוס' 4 יח"ד חדשות.שמואל הנגיד 17, רחביה
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית1.217.1שינויים בפיתוח ושינוי בק. עמודים עבור חניה ומרתף
ירושליםירושליםתוכנית1/ 43תיקון מס' 1 לתכינת מס' 4305/03/1953
ירושליםירושליםתוכנית1/ א/ 1347תוכנית 1/ א/ 134721/01/1971
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 19ערר על החלטה ועדת מחוזית י- ם בתכנית 12996 - העיר העתיקה, בית שטראוס
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 29ערר על החלטת ועדה מחוזית ירושלים לתכנית 9598 - ואדי התימנים 107 עין כרם
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 30ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים בתכנית 12996 - בית שטראות הרחבת הכותל
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 41ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים בתכנית 13075 - קריית הלאום משרד החוץ
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 42ערר על החלטת ועדה מחוזית ירושלים בתכנית 11195 - מיתחם "המקשר"
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 52ערר על החלטה ועדת מחוזית י-ם בתכנית 11626 - שכונת סנהדריה
ירושליםירושליםישות כללית10/ המ/ 21בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי 197, תב"ע 6217/א
ירושליםירושליםישות כללית10/ המ/ 22בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197, תב"ע 6217/א
ירושליםירושליםישות כללית10/ המ/ 35בקשה להארכת מועד לפתביעת פיצויים לפי ס' 197, 5303
ירושליםירושליםתוכנית1000317/05/1962
ירושליםירושליםתוכנית1001ייעוד שטח להקמת בנין צבורי (בי"ס) בשכונת בקעה.
ירושליםירושליםתוכנית1001/ אשטחים לצרכי צבור בטול דרך מאושרת בשכונת בקעה.
ירושליםירושליםתוכנית10012יצירת מבנה מגורים בן 5 קומות לשם יצירת 16 יח"ד. ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית10015יצירת מסגרת תכנונית להקמת 5 בנינים חדשים למגורים, הכשרת עברות בניה, א טור
ירושליםירושליםתוכנית10016שינוי מאזור מגורים 5 למגורים מיוחד וקביעת הוראות להקמת בניין חדש-ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית10017שינוי יעוד קרקע משט נוף פתוח לשטח למסגר , והקמת מסגד בן 2 קומות גבל מוכבר25/08/2009
ירושליםירושליםתוכנית1002הפיכת שטח פתוח צבורי לשטח להקמת בנין צבורי (בי"ס בזק ליד שכונת גבעת מרדכי.11/04/1968
ירושליםירושליםתוכנית10020/ אהרחבות יח"ד קיימות ע"י תוספות בניה, גונן, רח' ברניקי 14, גונן
ירושליםירושליםתוכנית10022שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים 2, תוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד, גילה רח' יסמין 116/02/2006
ירושליםירושליםתוכנית10023שינוי עוד קרקע, השלמת קומה והוספת קומה שלם הרחבת יח"ד קיימת.רח' קק"ל 17,רחביה29/12/2005
ירושליםירושליםתוכנית10029שינוי ממגורים 2 למגורים מיוחד, תוספת יח"ד, רחביה, חרל"פ 6
ירושליםירושליםתוכנית10029/ אהרחבת יח"ד קיימת ברח' חרל"פ מס' 6, שכונת רחביה
ירושליםירושליםתוכנית1003המרת חלק משטח גבעת שאול מאזור תעשיה לאזור מגורים.05/09/1963
ירושליםירושליםתוכנית10030שינוי משטח נוף פתוח למגורים מיוחד, 2 יח"ד, סילואן , ואדי קדום
ירושליםירושליםתוכנית10030/ אשינוי יעוד קרקע שכ' סילוואן
ירושליםירושליםתוכנית10038חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה בירושלים
ירושליםירושליםתוכנית10048קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבות יח"ד, רמת בית הכרם, רח' משה קול 25
ירושליםירושליםתוכנית10049הרחבת יח"ד ותוספת יח"ד והרחבת דרך בגבל אלמוכבר04/09/2012
ירושליםירושליםתוכנית1005חלוקה חדשה בשטח שבין שכ' קרית משה ובית היתומות הכללי וינגרטן.06/08/1964
ירושליםירושליםתוכנית10051קביעת הוראות לחניון תת קרקעי תפעולי לשוק מחנה יהודה ולמבקרים, אגריפס וחלחול
ירושליםירושליםתוכנית10058שינוי יעוד שטח, הריסת בנין קיים ובניית חדש. רח' אבינדב 12, שכ' הבוכרים08/11/2006
ירושליםירושליםתוכנית1006פיתוח השטח משני צדי רחוב אגריפס בקטע שבין רחוב מחנה יהודה לבין רח' ארנון.05/03/1964
ירושליםירושליםתוכנית10062שינוי יעוד וקביעת בינוי ליצירת 2 יח"ד חדשות והרחבת יח"ד. שכ' ג'בל מוכבר02/04/2008
ירושליםירושליםתוכנית10063שינוי יעוד אזור וקביעת יעוד לתוספת בניה בשני במבנים להרחבת ותוס' יח"ד.גבל מוכב23/06/2008
ירושליםירושליםתוכנית1007הרחבת שטח השוק הסיטונאי לירקות ליד גבעת שאול.26/04/1962
ירושליםירושליםתוכנית10072שינוי יעוד ממגורים 5 ושטח לדרך למגורים מיוחד, בינוי לבנין בן 3 קומות, א -טור
ירושליםירושליםתוכנית10073שינוי יעוד ,בנית 2 בנינים אחד למגורים והשני לבית ספר פרטי,צור באחר13/10/2009
ירושליםירושליםתוכנית10074שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לבניית 4 בניני מגורים. סה"כ 50 יח"ד. שכ' בית חנינה