תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית04.0532.0תוספת 2 קומות לבנין חד קומתי, 2 יח"ד, מאה שערים
ירושליםירושליםתוכנית5543תוספת 2 קומות לשם תוספת 2 יח"ד חדשות בבניין ברח' חסד לאברהם 1 - שכ' מאה שערים08/06/2003
ירושליםירושליםתוכנית5722שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת 2 קומות לשם תוספת 20 יח"ד חדשות - רח' חסד לאבר11/07/1999