תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםתוכנית10074שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לבניית 4 בניני מגורים. סה"כ 50 יח"ד. שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10122שינוי יעוד שטח ממבני ציבור ל:מגורים.יצירת מבנה בן 5 קו' ליצירת 10 יח"ד.ב-חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10154שינוי ממגורים 5 מיוחד לאזור מגורים ב' 4 יח"ד חדשות , שכונת בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10189שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לבניין בן 6 קומות- 12 יח"ד חדשות. שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10235שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים 1 מיוחד, הרחבות דיור, תוספת קומת חנייה, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית10252תכנון מגרש ל-3 בניני מגורים, שינוי מנוף פתוח למגורים מיוחד, בית חנינא30/01/2007
ירושליםירושליםתוכנית10263תוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד ותוספת 4 יח"ד, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית10263/ אתוספת בניה בבנין מגורים שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10269שינוי יעוד וקביעת בינו להקמת בנין חדש בן 4 קו' - 5 יח"ד . שכ' בית חנינה26/12/2007
ירושליםירושליםתוכנית10279הכשרת 3 קומות קיימות בבניין קיים והוספת קומה רביעית ע"מ לקבל 8 יח"ד, בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10306שכונת שומאן - שכונת מגורים חדשה, כ- 200 יח"ד , בית חנינה25/05/2011
ירושליםירושליםתוכנית10326שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוספת קומות לשם הוספת יח"ד חדשות- שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10342/ אתוספת בניה לבנין מגורים - בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית10342/ בתוספת בניה לבנין מגורים - בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10345שיעוי יעוד ממגורים 1 מיוחד למגורים 2 והכשרת 2 בניינים, 48 יח"ד, סילואן
ירושליםירושליםתוכנית10400הריסת בנין קיים וקביעת בינוי להקמת בנין חדש והגדלת אחוזי בניה , בית חנינה22/07/2009
ירושליםירושליםתוכנית10420הכשרת בניין קיים, ארבע קומות מעל קומת חנייה, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית10420/ אתוספת יח"ד במגרשים למגורים - בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10427שינוי מגורים 1 למגורים 2 והכשרת כל הבניים הקיימים, תוספת 21 יח"ד, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית10527הכשרת בנייני קיימים ללא היתר, 6 יח"ד, בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10540שינוי ממגורים 1 מיוחד למגורים מיוחד, תוספת 5 יח"ד, בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10540/ אתוספת בניה בשכונת בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10545שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים מיוחד, תוספת 10 יח"ד, בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10555/ אהכשרת עברת בנייה של בניין קיים ותוספת שטחים, בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית10819שינוי יעוד ממגורים 5 למגורים מיוחד, 6 יח"ד, בית חנינה, רח' אלאשקריה
ירושליםירושליםתוכנית11026תוספות בניה לשם יצירת יחידות דיור חדשות - שכונת בית חנינה, רח' אלאשקריה05/06/2007
ירושליםירושליםתוכנית11028בניה חדשה והגדלת אחוזי בניה, שינוי ממגורים 1 מיוחד למגורים מיוחד, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית11113/ אבניין מגורים חדש, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית11120הקמת בנין חדש למגורים ,שינוי ממגורים 5 למגורים מיוחד, תוספת 3 יח"ד ,בית חנינה02/04/2008
ירושליםירושליםתוכנית11145שינוי יעוד ממגורים 1 מיוחד למגורים מיוחד, קביעת בינוי לבניין חדש, בית חנינה05/06/2007
ירושליםירושליםתוכנית11159קביעת בינוי לתוספת 3 קומות לשם יצירת 8 יח"ד, בית חנינה, אל אשקריה
ירושליםירושליםתוכנית11159/ אשינוי יעוד מאזור מסחרי למסחרי מיוחד, תוספת 3 קומות, בית חנינה, רח' אלמאמון
ירושליםירושליםתוכנית11177הריסת מבנים קיימים והקמת בניין חדש עבור מגורים ומסחר, בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית11211תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ותוספת קומה ו - 2 יח"ד חדשות , בית חנינה19/12/2011
ירושליםירושליםתוכנית11237/ אתוספת לבניני מגורים בבית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית11254תוספת בניה של 2 קומות, תוספת 10 יח"ד, שכונת בית חנינא אל קליה24/12/2006
ירושליםירושליםתוכנית11258שינוי ממגורים 1 מיוחד למגורים מיוחד, 6 יח"ד, שכונת בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית11341תוספת שתי קומות + דירת גג על בנין קיים, תוספת 3 יח"ד, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית11457הקמת בניין בן 6 קומות ובו 20 יח"ד , שכונת בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית11459שינוי יעוד קרקע והכשרת בנין מוצע תוך הגדלת אחוזי בניה , אבו טור
ירושליםירושליםתוכנית11463בניית בנין חדש בן 3 קומות מעל קומת קרקע לשם יצירת 8 יח"ד, בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית11478הגדלת מס' קומות , קביעת בינוי עבור משרדים ומסחר , בית חנינה04/05/2011
ירושליםירושליםתוכנית11495קביעת בינוי עבור מחסנים, חניה, מסחר ומגורים, 6 יח"ד, בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית11496שינוי מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים מיוחד,בנין חדש בן 6 קומות 20 יח"ד בית חנינא26/09/2011
ירושליםירושליםתוכנית11505שינוי ממגורים 5 למגורים מיוחד, תוספות בנייה, 8 יח"ד, בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית11595שינוי יעוד מאזור מגורים 5 למגורים ב מיוחד, בית חנינה, 8 יח"ד
ירושליםירושליםתוכנית11610קביעת בינוי לתוספת בניה לבנין קיים לשם תוספת 6 יח"ד , בית חנינה28/04/2010
ירושליםירושליםתוכנית11659שינוי יעוד ממגורים 5 למגורים 2 , 2 יח"ד חדשות , בית חנינא .26/01/2011
ירושליםירושליםתוכנית11695תוספת 2 קומות ו- 4 יח"ד לבנין מגורים קיים, שכונת בית חנינה .25/03/2012
ירושליםירושליםתוכנית11705שינוי מגורים 5 מיוחד למגורים 2, 4 יח"ד, בית חנינא, מזרח מדרך ראמללה03/06/2009
ירושליםירושליםתוכנית11743הרחבת דיור וקביעת בינוי לבניין מגורים חדש, 4 יח"ד, בית חנינה - אלתל
ירושליםירושליםתוכנית11743/ איצירת מסגרת תכנונית להקמת בן חדש בן 11 יח"ד , שכ' בית חנינה31/08/2011
ירושליםירושליםתוכנית11752שינוי יעוד מאזור מגורים 1 למגורים מיוחד, בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית11759תוספת בניה - שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית11760שינוי יעוד משטח נוף פתוח לאזור מגורים א 3, הכשרת בניינים קיימים, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית11764/ אהגדלת אחוזי בניה בבנין מגורים - בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית11768שינוי מאזור מגורים 1 למגורים מיוחד, 8 יח"ד, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית11782הקמת בנין חדש למגורים, 2 יח"ד, בית חנינא - אלעקבה12/10/2008
ירושליםירושליםתוכנית11805תוספת בניה ותוספת קומה ליצירת 2 יח"ד חדשות , בית חנינה19/12/2011
ירושליםירושליםתוכנית11850שינוי ממגורים 5 מיוחד למגורים ב-2, קביעת אחוזי בנייה, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית11850/ אבנין למגורים בבית חנינה04/09/2012
ירושליםירושליםתוכנית11853יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין מגורים בן 3 קומות מעל קומת חניה בית חנינה19/12/2011
ירושליםירושליםתוכנית11930שינוי במערך יהודי הקרקע למגורים, שצ"פ ודרך ובינוי יח"ד חדשות, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית11945שינוי יעוד קרקע והכשרת בניין קיים, 20 יח"ד, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית11966יצירת מסגרת תכנונית לשינוי יעוד לשם בנית בנין מגורים, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית12015שינוי יעוד והכשרת עברת בנייה, שכונת בית חנינה מערב לכביש מס' 1 (דרך נרקיס)
ירושליםירושליםתוכנית12166תוספת 2 קומות מעל בנין קיים, 12 יח"ד, בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית12168תוספת יח"ד במגרש מגורים - בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית12168/ אתוספת יח"ד במגרש מגורים - בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית12273פרויקט להקמת בנין מגורים באזור בית חנינה,
ירושליםירושליםתוכנית12281הקמת בניין מגורים חדש, 18 יח"ד, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית12327תוספת של 2 קומות למגורים כולל הסדרת חניה, 10 יח"ד, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית12589בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית126353 בנייני מגורים בבית חנינה, 16 יחידות דיור
ירושליםירושליםתוכנית12711הכשרת עברת בנייה בשכונת בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית12717בנין מגורים בן 6 יח"ד, בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית12725תוספת בניה במבנה מגורים שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית12753בנין חדש שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית12840תוספת בניה לבניין קיים בבית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית12848תוספות בניה במבנה מגורים - שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית12857בנין מגורים + הגדלת מס' יח"ד בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית12929בנין מגורים בשכ' בית חנינא
ירושליםירושליםתוכנית12947הכשרת תוספות בניה במבנה מגורים - שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13110הקמת בנין חדש לשימוש שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13181בניה חדשה - בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13198הכשרת בניה שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13344הריסת קומה ובניית מסגד, תוספת 3 יח"ד, בית חנינה, כלת אלשרכה
ירושליםירושליםתוכנית13393תוספת יח"ד במגרש בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13461/ אפרויקט מגורים בתל עדאסה - בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13489הכשרת בניה ותוספת קומות בשכונת בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13562בנין חדש ותוספת בניה והגדלת מס' יח"ד - בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13581תוספת יח"ד במגרש מגורים - בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13581/ אתוספת יח"ד במגרש מגורים - בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13597תוספת יח"ד - בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13618הכשרת בניה בסטיה מהיתר והקמת בנין חדש
ירושליםירושליםתוכנית13628בנין מגורים תוספת יח"ד - שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13635תוספת בניה לבנין קיים רח' ואדי אלדם - שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13636תוספת שתי קומות מגורים - בית חנינה19/12/2011
ירושליםירושליםתוכנית13655הכשרת בניה שכ' בית חנינה
ירושליםירושליםתוכנית13659בית חנינה - חלקה 1