תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםתוכנית1038חלוקה מחדש כובשי קטמון ורח' רחל אמנו - שכ' גונן15/06/1972
ירושליםירושליםתוכנית11294תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד ותוספת 1 יח"ד, גונן, כובשי קטמון 2120/02/2008
ירושליםירושליםתוכנית1143פתוח השטח ברחוב כובשי קטמון.06/02/1964
ירושליםירושליםתוכנית1164הרחבת רחוב כובשי קטמון.23/07/1964
ירושליםירושליםתוכנית12278תוספת שתי קומות לשם תוספת 2 יח"ד חדשות , רח' כובשי קטמון07/03/2010
ירושליםירושליםתוכנית1343הפיכת שטח פתוח ציבורי לאזור מגורים ברחוב כובשי קטמון16/02/1967
ירושליםירושליםתוכנית1576הפיכת שטח פתוח צבורי בקטמון פינת הרחובות כובשי קטמון וכ"ט בנובמבר שכו' גונן27/05/1971
ירושליםירושליםתוכנית1809הרחבת דרך צבורית רח' חזקיהו המלך בין רחוב כובשי קטמון והפלמ"ח.23/03/1975
ירושליםירושליםתוכנית4406שינוי יעוד שטח וקביעת בנוי - כובשי קטמון - קטמון
ירושליםירושליםתוכנית7258רח' כובשי 22 - שכ' קטמון
ירושליםירושליםתוכנית7258/ אהרחבות דיור רח' כובשי קטמון 22 - שכ' גונן
ירושליםירושליםתוכנית8250שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוס' בקומת המרתף ובגג הרעפים- כובשי קטמון- שכ' גונן21/06/2004
ירושליםירושליםתוכנית8561/ אקביעת בינוי להשלמת קומה שישית ותוספת דירה - רח' כובשי קטמון - שכ' גונן.
ירושליםירושליםתוכנית8561/ גקביעת בינוי להשלמת קו' עליונה קיימת ותוספת קו' חלקית.כובשי קטמון-רחל אימנו,גונ
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 02/ 075/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 03/ 040/ 1תוספת בנייה לדירות למגורים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 03/ 235/ 1התנגדות לתוספת בניה לדירת מגורים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 10/ 125/ 1בקשה להיתר