תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםתוכנית10012יצירת מבנה מגורים בן 5 קומות לשם יצירת 16 יח"ד. ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית10016שינוי מאזור מגורים 5 למגורים מיוחד וקביעת הוראות להקמת בניין חדש-ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית10097שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לבניין בן 4 קומות ומרתף-4 יח"ד חדשות. ראס אל עמוד04/09/2008
ירושליםירושליםתוכנית10201בניית בנין חדש בן 5 קומות ליצירת 8 יח"ד , סילוואן06/04/2009
ירושליםירושליםתוכנית10288שינוי יעוד ממגורים 5 לאזור מסחרים, קביעת בינוי עבור תוספת בניה, ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית10292יצירת מבנה בעל 2 קומות, קביעת שטחי בניה, 6 מקומות חניה בשכ' ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית10442שינוי מאזור מגורים 6 מיוחד, למגורים מיוחד, 1 יח"ד, ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית10537תוספות יח"ד בבנין מגורים , בשכ' ראס אלעמוד16/09/2010
ירושליםירושליםתוכנית10644קביעת בינוי לבניית בניין מגורים בן 4 קומות וקומה מסחרית, 16 יח"ד, ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית10666שינוי משטח נוף פתוח למגורים 5, 3 בניינים, 10 יח"ד, ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית10693/ אתוספת בניה לבנין מגורים שכ' ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית10717הכשרת עברת בנייה, שינוי ממגורים 5 למגורים מיוחד, תוספת 3 יח"ד, ראס אל עמוד23/01/2008
ירושליםירושליםתוכנית11063הכשרת עברת בנייה של בניין בשכונת ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית11093תוספת בניה במבנה מגורים שכ' ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית11190הקמת בנין חדש בן 4 קומות מעל חניה ומחסנים , שכונת ראס אל עמוד06/07/2009
ירושליםירושליםתוכנית11228שינוי ממגורים 6 למגורים מיוחד, 6 יח"ד, שכונת ראס עמוד
ירושליםירושליםתוכנית11330קביעת הוראות לבנית בנין חדש, 5 יח"ד, שכונת ראס אל עמוד17/12/2008
ירושליםירושליםתוכנית11502שינוי יעוד ממגורים 5 מיוחד למגורים מיוחד, הכשרת בניית יח"ד, ראס על עמוד
ירושליםירושליםתוכנית11502/ אהכשרת בית קיים - ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית11502/ בהכשרת בית קיים - ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית11516הקמת שני בניינים, שינוי ממגורים ושימור ערכי נוף למגורים 1, 3 יח"ד, ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית11535הסטט כביש למטרת הקמת בנין בחלקה , 7 יח"ד , ראס אל עמוד,22/05/2008
ירושליםירושליםתוכנית11550תוספות בניה במבנה מגורים בשכונת ראס אלעמוד04/01/2011
ירושליםירושליםתוכנית11639קביעת בינוי להקמת בנינים למגורים והכשרת מבנים קיימים, ראס על עמוד
ירושליםירושליםתוכנית11702שינוי מאזור מגורים 6 למגורים מיוחד, 5 יח"ד, ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית11806ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית11952הכשרת מבנה קיים , תוספת קומה ו- 2 יח"ד , ראס אל עמוד21/07/2011
ירושליםירושליםתוכנית12018הקמת בנין מגורים , 6, יח"ד בראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית12157שינוי יעוד למגורים א' בראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית12157/ אהחלפת שטחים והגדלת אחוזי בניה - ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית12242שינוי מאזור מגורים 1 מיוחד למגורים ב', הגדלת אחוזי בניה, שכונת ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית12282ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית12282/ אשכ' ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית12304בנין מגורים שכ' ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית12329הקמת בניין חדש בן 3 קומות לשם יצירת 9 יח"ד, ראס על עמוד01/12/2011
ירושליםירושליםתוכנית12461תוספת יח"ד ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית12523בנין מגורים חדש בראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית12523/ אהקמת בנין חדש למגורים - ראס אל עמוד26/06/2011
ירושליםירושליםתוכנית12536הכשרת עבירת בניה בראס אלעמוס
ירושליםירושליםתוכנית12615בנין חדש בראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית12647בית מגורים חדש ותוספת בנייה, שכונת ראס אלעמוד12/01/2009
ירושליםירושליםתוכנית12655ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית12734תוספת בנייה על בניין מגורים קיים בראס אל עמוד11/07/2012
ירושליםירושליםתוכנית12766הכשרת עברת בנייה ותוספת בנייה על בניין מגורים בראס אל עמוד04/05/2011
ירושליםירושליםתוכנית12816תוספת שתי יחידות בבנין מגורים בשכ' ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית12911הכשרת עבירת בניה בראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית12911/ אתוספת קומות ויח"ד ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית12958/ אתוספת בניה שכונת ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13002תוספת יח"ד ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13033תוספת בניה בבנין מגורים שכ' ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13042שכ' ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית13088בנין מגורים בראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13106תוספת בניה על בנין מגורים ראס אל-עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13147תוספת בניה בשכונת ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13220תוספת בניה בבנין מגורים בשכ' ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13264תוספת קומות ויחידות דיור למבנה מגורים , ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13387תוספת בניה בראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13409בניה חדשה בשכונת ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית13464בית פרטי למגורים שכ' ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13469תוספת יח"ד ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13476הכשרת עבירת בניה מעל בנין קיים בראס אל עמוד סה"כ 3 יח"ד
ירושליםירושליםתוכנית13492בית למגורים ראס אל עמוד11/07/2012
ירושליםירושליםתוכנית13501תוספת בניה לבנין קיים שכ' ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית13524הקמת 3 בנייני מגורים חדשים , 22 יח"ד , ראס אל עמוד03/11/2011
ירושליםירושליםתוכנית13588הקמת מבנה מגורים חדש בן 4 קומות מעל קומת חניה , 8 יח"ד , ראס אל עמוד26/09/2011
ירושליםירושליםתוכנית13591תוספת בניה לבנין מגורים - ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13624הכשרת עבירת בניה ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית13627הקמת שני בנינים מגורים בראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13642תוספת בניה בשכונת ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13688הכשרת עבירת בניה בראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13745הכשרת עבירת בניה בראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית13761הגדלת אחוזי בניה ותוספת 8 יח"ד בראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית13896תוספת יח"ד שכ' ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית13991הכשרת עבירת בניה בראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית14073תוספת קומות לבנין קיים בשכונת ראס אל עמוד04/09/2012
ירושליםירושליםתוכנית14090תחנת דלק מבנה מסחרי +משרדים +בריכת שחיה ומגורים קיים - ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית14147תוספת קומות ויח"ד במגרש ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית14152בנין מגורים ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית14260הגדלת אחוזי בניה - ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית14331הכשרת עבירת בניה בראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית14343תוספת יח"ד במגרש מגורים - ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית14373הגדלת אחוזי בניה ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית14425תוספת יח"ד במגרש מגורים - ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית4766שינוי יעוד וקביעת בינוי לבנין חדש - שכ' ראס אל עמוד.
ירושליםירושליםתוכנית4953קביעת בינוי לבניין בהתאם לבניין הקיים בשטח - שכ' ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית4953/ אשינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוספת קומה ליצירת יח"ד אחת. ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית5320קביעת בינוי להקמת 4 בניינים- סה"כ 6 יח"ד חדשות. ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית5395תוספת קומה לשם 2 יח"ד חדשות ובינוי לתוספות בניה - ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית5586שינוי יעוד, הגדלת מספר קומות ומספר יח"ד - ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית5770שינוי יעוד שטח מבית קברות למגורים. הקמת 3 בניני מגורים, 19 יח"ד. ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית6021קביעת יחידת דיור אחת והתרת 2 חנויות לבניין בשכ' ראס אל עמוד - ואדי קדום
ירושליםירושליםתוכנית6553/ אהכשרת עברת בניה קיימת של בניין מגורים, 10 יח"ד בשכונת ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית6553/ בהסטת דרך והכשרת בנין קיים בשכונת ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית6607הוספת 2 קומות לשם הוספת 2 יח"ד חדשות. שכ' ראס אל עמוד05/02/2006
ירושליםירושליםתוכנית6791שנוי יעוד מש"פ למגורים להקמת בנין בן קומה אחת לשם 3 יח"ד - שכ' ראס אל עמוד29/02/2004
ירושליםירושליםתוכנית6823הכשרת קו' שניה בנויה והוספת קו' שלישית ליצירת 5+6 יח"ד בשני מבנים. ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית6823/ אהקמת מבנה מגורים מעל קומת חניה 9 יח"ד , ראס אל עמוד31/08/2011
ירושליםירושליםתוכנית6861הקמת 2 בנינים חדשים ותוספת קומה על בנין קיים עבור יח"ד חדשות - ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית7164שינוי במערך יעודי הקרקע וקביעת בינוי לבנין חדש בן 2 קו'- 2 יח"ד. ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית7342/ אשינוי יעוד ממגורים 6 למגורים מיוחד ותוספת מסחר