תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 19ערר על החלטה ועדת מחוזית י- ם בתכנית 12996 - העיר העתיקה, בית שטראוס
ירושליםירושליםתוכנית10073שינוי יעוד ,בנית 2 בנינים אחד למגורים והשני לבית ספר פרטי,צור באחר13/10/2009
ירושליםירושליםתוכנית101-0051458בית מגורים ו בית ספר פרטי בשכונת צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית10113שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להקמת בניין 5 קו' ליצירת 7 יח"ד. שכ' צור באהר23/10/2006
ירושליםירושליםתוכנית10117הקמת שני בנינים חדשים , שינוי יעוד מדרך למגורים 2, תוספת 3 יח"ד , צור באהר08/06/2006
ירושליםירושליםתוכנית10118שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי ל 2 בנינים בני 3 קומות ליצירת 12 יח"ד. צור-בהר08/06/2006
ירושליםירושליםתוכנית10133שינוי משטח לנוף פתוח למגורים א' ולשטח ציבורי, צור בחר, 406 יח"ד
ירושליםירושליםתוכנית10233תוספות בניה לשם יצירת 6 יח"ד חדשות והרחבות דיור, צור באהר27/11/2007
ירושליםירושליםתוכנית10502בריכת שחיה בצור באהר
ירושליםירושליםתוכנית10713מרכז מסחרי צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית11003הכשרת תוספות בניה בבנין מגורים בשכ' צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית11051תוספת קומות למטרות מגורים על מבנה קיים, שכונת צור באהר24/12/2006
ירושליםירושליםתוכנית11121תוספות בניה בשני בניינים לשם תוספת 4 יח"ד והרחבת יח"ד , צור באהר07/01/2010
ירושליםירושליםתוכנית11148שינוי יעוד ממגורים 5 מיוחד ודרך למגורים מיוחד, הכשרת ע. בניה, צור באהר-גבל זעק11/09/2007
ירושליםירושליםתוכנית11166שינוי יעוד ממגורים 5 למגורים 3, תוספת 3 יח"ד, צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית11169בניה חדשה בצור באחר
ירושליםירושליםתוכנית11186שינוי מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים מיוחד, 4 יח"ד חדשות, צור באהר, דר' בית לחם10/07/2008
ירושליםירושליםתוכנית11199קביעת יעוד חדש למגורים 6 עם חזית מסחרית, צור בהר - דהרת אל חסיף, רח' בתי הספר22/07/2009
ירושליםירושליםתוכנית11200מבנה מגורים בשכ' צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית11201שינוי יעוד ממגורים 5 למגורים 3, 6 יח"ד חדשות, צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית11223שינוי ממגורים 5 מיוחד ודרך למגורים מיוחד, 4 יח"ד, צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית11229הכשרת בנין בן 3 קומות לשם יצירת 7 יח"ד חדשות, צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית11229/ אהגדלת אחוזי בניה בבנין מגורים - צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית11244צור באחר הכשרת עבירות בניה, תוספת יח"ד
ירושליםירושליםתוכנית11262תוספת שתי יח"ד בבנין מגורים - שכ צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית11265שינוי יעוד ממגורים 4 מיוחד למגורים מיוחד, בניין חדש , 6 יח"ד חדשות, צור באהר26/11/2009
ירושליםירושליםתוכנית11277תוספת בניה בבנין מגורים , שכ' צור בהאר
ירושליםירושליםתוכנית11354תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות, שכונת צור באהר07/10/2010
ירושליםירושליםתוכנית11356שנוי ממגורים 4 מיוחד למגורים 3, תוספת 1 יח"ד, צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית11358בנין חדש עם חזית מסחרית, שינוי ממגורים 5 למגורים מיוחד, 4 יח"ד, צורבאחר28/02/2008
ירושליםירושליםתוכנית11359שינוי ממגורים 4 מיוחד למגורים מיוחד, 3 יח"ד חדשות, צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית11359/ אהכשרת עבירת בניה תוך הגדלת אחוזי בניה צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית11370בניית בניין חדש בן 4 קומות מעל קומת מסחר, 7 יח"ד, צור בחר19/12/2011
ירושליםירושליםתוכנית11376תוספת קומות , שינוי ממגורים 4 למגורים מיוחד, 2 יח"ד חדשות, צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית11399הגדלת זכויות בנייה למגרש על מנת לאפשר תוספת מסחר ומגורים, צור באחר28/04/2010
ירושליםירושליםתוכנית11421הקמת בנין חדש צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית11571שינוי מאזור מגורים 5 למגורים 3 מיוחד, תוספת 2 קומות, 4 יח"ד, צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית11582הריסת חלק מהבניה וקביעת בינוי להכשרת 2 קומות עליונות, צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית11608הגדלת זכויות בנייה לשם תוספץ 2 קומות מגורים, 4 יח"ד חדשות, צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית11618תוספת בניה במבנה מגורים - שכ' צור באחר01/11/2012
ירושליםירושליםתוכנית11630תוספת בניה במבנה מגורים שכ' צור באחר01/11/2012
ירושליםירושליםתוכנית11651הכשרת בנין קיים בן שתי קומות והסטה של דרך מאושרת , שכונת צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית11810ביטול דרך מאושרת ושינוי יעוד למגורים, 17 יח"ד, צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית11826הקמת בנין שכ' צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית11826/ אהקמת בנין חדש עם חזית מסחרית - שכ' צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית11866הכשרת בנין קיים למגורים בן 3 קומות - צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית11973הגדלת אחוזי בניה במגרש המיועד למגורים, צור בחר26/06/2008
ירושליםירושליםתוכנית12014הקמת בנין מגורים בן 4 קומות מעל חניה ומחסנים, 12 יח"ד, צור בחר07/10/2010
ירושליםירושליםתוכנית12075/ אהכשרת בניה בצור באהר
ירושליםירושליםתוכנית12091תוספת בניה בשכונת צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית12175הכשרת עברת בניה, בנין בן 3 קומות, שכונת צור בחר
ירושליםירושליםתוכנית12175/ אתוספת קומה לבית פרטי בצור באחר
ירושליםירושליםתוכנית12211בנין מגורים - צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית12258יצירת מסגרת תכנונית לשינוי יעוד קרקע ע"מ להכשיר עבירת בניה, 2 יח"ד, צור בחר
ירושליםירושליםתוכנית12296שינוי יעוד ע"מ להכשיר עברת בנייה, שכונת צור בחר, 5 יח"ד
ירושליםירושליםתוכנית12328שינוי יעוד למגורים א' בצור באהר
ירושליםירושליםתוכנית12352הסדרת מגרש מגורים על מנת להקים בנין בן 4 קומות עם 2 יח"ד , צור בחר24/05/2009
ירושליםירושליםתוכנית12391הגדלת זכויות בניה בבנין מגורים והצרת דרך מתוכננת, צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית12416קביעת בינוי להקמת בנין חדש בן קומה, הכשרת עברת בנייה, צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית12554שינוי יעוד למגורים א' בצור באהר
ירושליםירושליםתוכנית125772 בנייני מגורים בשכונת צור בהאר, 6 יח"ד
ירושליםירושליםתוכנית12650תוספת 2 יח"ד בבנין מגורים - שכ' צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית12680שכונת מגורים חדשה בחרבת מזמוריה
ירושליםירושליםתוכנית12839הכשרת עבירת בניה ותוספת בניה חדשה בצור באהר
ירושליםירושליםתוכנית12943תוספת יח"ד צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית12976הכשרת עבירת בניה בצור באהר09/02/2012
ירושליםירושליםתוכנית13058הריסת בנין קיים והקמת בנין חדש בן ארבע קומות מעל קומת חניה
ירושליםירושליםתוכנית13082בנין מגורים בצור באהר31/08/2011
ירושליםירושליםתוכנית13119תוספת בניה בשכונת צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית13195הכשרת בנין קיים ותוספת 2 קומות לבנין , צור באחר23/02/2011
ירושליםירושליםתוכנית13213תוספת 2 קומות ו- 5 יח"ד לבנין מגורים , צור באחר19/12/2011
ירושליםירושליםתוכנית13297בניית 6 מבנים מגורים חדשים תוספת 24 יח"ד , צור באהר14/06/2011
ירושליםירושליםתוכנית13297/ אשינוי יעד שטח פתוח ותוספת יח"ד צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית13319הכשרת עבירת בניה בצור באהר
ירושליםירושליםתוכנית13487הכשרת עבירת בניה לבנין מגורים צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית13583הכשרת עבירת בניה בצור באהר
ירושליםירושליםתוכנית13601הכשרת עבירת בניה תוך הגדלת אחוזי בניה בצור באהר
ירושליםירושליםתוכנית13602הכשרת עבירת בניה בצור באהר
ירושליםירושליםתוכנית13713שלוש יח"ד בצור באחר
ירושליםירושליםתוכנית13732תוספת יח"ד במגרש צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית13737תוספת קומות ויח"ד , צור בהאר22/04/2012
ירושליםירושליםתוכנית13768תוספת יח"ד במגרש מגורים - צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית13769תוספת יח"ד במגרש מגורים - צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית13797הכשרת עבירת בניה בצור באהר
ירושליםירושליםתוכנית13884תוספת קומה ו- 2 יח"ד בצור באהאר
ירושליםירושליםתוכנית13926שני בנינים חדשים צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית13941יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומות לבנין קיים בשכ' צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית13944הכשרת עבירת בניה בצור באהר
ירושליםירושליםתוכנית13963בריכת שחיה ואולם בצור באחר
ירושליםירושליםתוכנית14077תוספת קומה ושינוי בבנין קיים - צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית14160שני בנינים חדשים - צור באחר04/09/2012
ירושליםירושליםתוכנית14226תוספת יח"ד במגרש מגורים - צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית14231בנין מגורים ומסחר בצור באחר
ירושליםירושליםתוכנית14241תוספת יח"ד במגרש מגורים - צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית14262תוספת קומות ויח"ד צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית14297תוספת בניה שכונת צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית14352הגדלת אחוזי בניה צור באהר
ירושליםירושליםתוכנית14372הגדלת אחוזי בניה - צור באחר
ירושליםירושליםתוכנית14427יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומות על בנין קיים - צור בחר
ירושליםירושליםתוכנית2634/ גמס' התכנית הוחלף למי/ 947