תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםתוכנית8760שינוי יעוד אזור. הרחבת יח"ד קיימות בקומות א-ג ותוספת קומה.רח' אלעשה, סנהדריה22/10/2009
ירושליםירושליםתוכנית8760/ ארח' אלעשה 4 - שכ' סנהדריה31/08/2011