תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםתוכנית10270שינוי יעוד אזור, התרת שימוש בחלל גג הרעפים למגורים. רח' יואב 2, קטמון
ירושליםירושליםתוכנית10270/ אתוספת בניה והרחבת הדירה העליונה - קומה 4 , רח' יואב 2 , מושבה יוונית09/02/2012