תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםתוכנית11675שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים 1 מיוחד, 6 יח"ד, שכ' אבו טור, רח' נעמי 3
ירושליםירושליםתוכנית12048תוספות בניה לבניין קיים ברחוב נעמי 8, שכונת גבעת חנניה (אבו טור)07/10/2010
ירושליםירושליםתוכנית12802/ אהריסת בנין קיים והקמת בנין חדש בשכונת אבו טור
ירושליםירושליםתוכנית2078קוי בנין באבו טור רח' נעמי פינת רח' מוצע.01/01/1976
ירושליםירושליםתוכנית4099/ גשינוי הבינוי המאושר למלון שרובר וקביעת בינוי לתוספת קומות - רח' נעמי - שכ12/06/2001
ירושליםירושליםתוכנית4099/ דהקמת מבנה חדש שישמש כמרכז תרבות , תיאטרון בילוי ופנאי,אבו טור , רח' נעמי23/01/2008
ירושליםירושליםתוכנית4221יעוד שטח לאזור מגורים 1 - רחוב נעמי שכונת אבו-טור08/10/1992
ירושליםירושליםתוכנית6303תוספת בניה לשם הרחבת 2 יחידות דיור קימות - רח' נעמי 12 - שכ' גבעת חנניה19/12/2002
ירושליםירושליםתוכניתבמ/ 2954/ גמחנה אלנבי-קביעת יעודי קרקע ובינוי.16/01/1996
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 03/ 129/ 1תוספת בנייה לדירות למגורים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 205/ 1התנגדות להכשרת שטח לחניה ולמגורים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 04/ 207/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים
ירושליםירושליםתוכניתמק/ 12802שינוי קווי בנין באבו טור