תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים003/ 04/ 2בניה חדשה
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 07/ 2מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 03/ 2תוספת למגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 11/ 2תוספת מקלט , חדר מדרגות וחניה בקומת קרקע + תוספת 2 יח"ד חדשות בקומה א' ו ב'
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 06/ 2ניתוק חשמל
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 02יחידת דיור חדשה
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 11/ 2תוספת מקלט , חדר מדרגות וחניה בקומת קרקע + תוספת 2 יח"ד חדשות בקומה א' ו ב'
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה089/ 08/ 2חלוקה ללא הסכמה ושינוי קוי בנין והרחבת דרך
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 10/ 2לגיטימציה לסגירת חלק מקומת עמודים למגורים+תוספת יח"ד
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 09/ 2סגירת קומת עמודים
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 10/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים ל- יח"ד+תוספת מרפסת
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה165/ 10/ 2ערר בגן תכנית 3/מע/מק/35/7215
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה170/ 12/ 2ערר בקשר לתכנית מפורטת 3/מע/מק/29/7215
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 07/ 2חידוש היתר ותוספות חדשות למגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים218/ 02/ 2תחנת תדלוק
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 08/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 03/ 2לגיטימציה
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 08/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 04/ 2מגורים - שתי יחידות
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים278/ 04/ 2מגורים + מסחר
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים281/ 04/ 2מגורים - יחידה אחת
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים283/ 04/ 2לגיטימציה לשינוים בשטח מגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 10454/ 5תוכנית 3/ מע/ מק/ 10454/ 527/07/2000
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 11248/ 18שינוי קו בנין, עילוט03/03/2008
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 04תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 0407/09/2000
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 06תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 0611/06/2000
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 10איחוד וחלוקה ושינו הוראות בניה, עילוט19/08/2004
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 12חלוקה ללא הסכמה, ושינוי הוראות בניה, עילוט01/09/2004
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 13שינוי בהוראות בניה, חלוקה והרחבת דרך, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 16שינוי קו בנין , עילוט16/05/2006
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 20שינוי קו בנין, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 21שינוי קו בנין , מס' קומות , עילוט15/03/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 23שינוי קו בנין, עילוט31/08/2006
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 25איחוד וחלוקה והרחבת דרך , עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 28שינוי הוראותבניה ואיחוד וחלוקה בהסכמה, עילוט08/08/2012
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 33שינוי קו בנין, עליוט18/03/2010
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 34שינוי קו בנין, עילוט28/12/2009
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 35חלוקה ללא הסכמת בעלי הקרקע, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 36איחוד וחלוקה ללא הסכמה, והרחבת דרך, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 38איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קווי בנין, עילוט23/06/2011
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 40הרחבת שטח למבנה ציבור, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 8163/ 15איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין , הקטנת גודל מיגרש מינימלי, עילוט05/10/2006
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 8803/ 11שינוי תכנית בינוי, עילוט27/10/2003
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 8803/ 39שינוי בהוראות דבר עיצוב אדריכלי - עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מק/ מע/ 8804/ 03תוכנית 3/ מק/ מע/ 8804/ 0319/08/1997
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית31 מע/ מק/ 7215/ 12חלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בניה, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים335/ 08/ 2בית מלאכה
צפוןמבוא העמקים, עילוטבקשה ועדה מקומית41/ 17484תוספת מגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים897/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/7215
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתא/ 34תכנית אב עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10067דרך גישה לאזור תעשיה, שינוי למתאר, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10072שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', דרך גישה ושצ"פ, שנוילמתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10172שינוי יעוד מקרקע חקלאית למתקן לביוב בין עילוט לגבעת אלה.28/04/1998
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10356הקטנת קוי בנין, הגדלת אחוזי בניה וגובה מרכז תחבורהומסחר, שינוי למתאר, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10359שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10454שינוי יעוד מחקלאי למבנה חינוך, שינוי למתאר , עילוט30/03/1999
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10550שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוט
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, יפיע, עילוט, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 10701מערכת הכבישים בצפון מערב נצרת, שינוי למתאר21/05/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10717יעוד שטח למגורים, שינוי למתאר, עילוט12/07/2000
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10723שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוט20/12/2005
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10965הזזת תוואי דרך, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11066ביטול דרך גישה מס' 7712/07/2000
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11248שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח למבנה ציבור, עילוט30/05/2000
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11348שינוי יעוד משטח ציבורי וחקלאי לשטח למגורים ושצ"פ
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11567הסדרת מערכת הדרכים והתווית דרכים בעילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11655שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ04/02/2002
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11795שנוי יעוד מחקלאי למגורים30/09/2001
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11985מתן לגיטימציה למבנה קיים שחורג באחוזי בניה20/12/2001
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12283הסדרת מערכת דרכים נקודתית
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12323הגדלת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12324שנוי בתוואי ורוחב דרכים21/09/2003
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12329מתקן הנדסי - בריכת מים26/06/2003
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12993הגדלת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12994שינוי סיווג דרך להולכי רגל לדרך משולבת והסדרתו
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13069שכונת מגורים בכניסה לעילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13252שינוי בהוראות וזכויות בניה29/09/2005
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13397הרחבת שטח למגורים30/11/2004
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13552שכונת מגורים צפונית
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13557הוספת מגרשי תעשיה על חשבון שטחים פתוחים30/12/2004
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13828תכנון שכונת מגורים בת 137 יח"ד:
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14134שינוי יעוד במערכת הדרכים שכונתית וחלוקה למגרשים-עילוט:17/04/2005
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14136שינוי במיקום צומת-עילוט:24/04/2006
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14171שינוי בהוראות וזכויות בניה-עילוט:
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14202שינוי בתוואי ורוחב דרך גישה-עילוט:19/03/2006
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14269שכונת מגורים דרומית-עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14311שינוי תוואי דרך מקומית-עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14367שכונת מגורים בכניסה לעילוט - 65 יח"ד-עילוט27/11/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14409שינוי בתוואי הדרך-עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14410ריתכנון אזור מגורים-עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14668תחנת תדלוק ומסחר, עילוט05/03/2009
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14726הרחבה נקודתית למסחר ותעשיה, עילוט13/03/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14727הסדרת מערכת דרכים מקומית, עילוט24/07/2005
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14811הסדרת מערכת דרכים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15016הסדרת מערכת הדרכים מתחם מזרחי, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15122שינוי תואי דרכים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15125הרחבת שטח למגורים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15262רהתכנון שצ"פ ומבנה ציבור, עילוט26/02/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15498שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, לול, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15960הסדרת מערכת דרכים - עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15991שינוי ייעוד מחקלאי לאזור איחסון עודפי בניה , עילוט