תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 30ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאישור תכנית מס' שד/ 1002/ 11 צור יגאל
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתמח/ 254חיבור הישובים צור יגאל וכוכב יאיר ע"י תוספת מגורים21/10/2010
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 1002/ 53יהודה צביבל - כוכב יאיר.28/04/2010
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9001שינוי תוכניות מאושרות שד / 1002 / 2,שד / 1002 / 8,שד / 1002 / 7א כוכב יאיר.30/07/1989
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9001/ 1בניית בריכות שחיה פרטיות בכל שטחי המגורים.10/10/1996
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9001/ 1/ 1תוספות להוראות תכנית מתאר20/01/1999
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9002החלפה הדדית בין מיקומי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח ומשטח לבניני ציבור לשטח מוסד04/03/1990
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9003הוראות בניה לבריכות שחיה במגרשי מגורים - כוכב יאיר05/07/1992
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9004שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור, לדרך ולחניה.ביטול דרך וחניה21/04/1994
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9005להפוך חלק מאזור תעשיה לאזור מגורי נופש.19/01/1995
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9007שינוי שטח מג' מינ'09/09/1993
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9009תוספת שטח לבנייה25/10/1999
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9009/ 1התרת תוספת שטחי שרות.24/07/2002
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9009/ 1/ 1הגדלת זכויות בניה לקריית החינוך בכוכב יאיר.19/03/2009
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9010קביעת הוראות שימושי קרקע07/09/1999
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9104קביעת קו בנין חזיתי למגורים בהתאם לקיים על פי התשריט.21/05/1992
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9106שינוי יעוד, הקטנת קוי בנין, הסדרת חניה10/12/1998
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9109שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור,קביעת הוראות בניה וקוי בנין11/12/1994
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9120המרת 76 מ"ר משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח וספוחם לחלקה 23.05/11/2002
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9121תיקון סעיף 20 ל-ממ/1002/2 בח' 147 ג' 8910 באופן שבו יותר מעבר לכלי רכב..27/06/2002
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9132בנית מרתף והתרת בריכת שחיה פרטית בגודל מגרש פחות מ- 700 מ"ר.05/06/2007
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 9139שינוי הוראות בניה ובינוי לבית קיים של משפחת גרנות בצור יגאל.
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 1002/ 2/ 45זכויות בניה והוראות בניה לבריכת עיסוי.29/01/2009
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9001/ 1/ 2תוכנית ממ/ מק/ 9001/ 1/ 221/06/2001
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9001/ 2שינוי הוראות בינוי , בטול המגבלה בדבר חומרי בניה והוספת הנחיות לקירוי חניות05/01/2006
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9114תוכנית ממ/ מק/ 911419/08/1997
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9115.01/02/1998
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9118.16/07/1998
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9121תוכנית ממ/ מק/ 9121
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9123כוכב יאיר - שינוי קו בנין ושינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9124כוכב יאיר, רח' אגוז - בריכת שחיה30/06/2004
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9127קביעת קו בנין צדדי למגורים על פי קיים על החלקה27/11/2005
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9128קביעת קו בנין למחסן קיים31/05/2005
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9130שינוי הוראות בינוי ביחס לחניה מקורה19/02/2006
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9134הקמת בריכת שחיה.16/04/2008
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9135הסדרת קו בנין למצללת בטון קיימת.05/08/2008
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9136בריכת שחיה ושינוי קווי בנין למגורים לבית לב.12/04/2010
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9137בריכת שחיה לבית בהלול בכוכב יאיר01/07/2010
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9143הכשרת בניה ברחוב אגוז 76.12/09/2011
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9145התרת בריכת שחיה פרטית ברחוב הנגב 4 בכוכב יאיר19/05/2011
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9146התרת בריכת שחיה למשפחת אירני בכוכב יאיר19/05/2011
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9147רחוב האלה 5.
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9148שינוי קו בנין - רח' הפסגות 19 צור יגאל.
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ מק/ 9152היסמין 13 בכוכב יאיר28/06/2012
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ צ/ 9138אשרור בניה קיימת
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 03/ 455/ 4קביעת תנאים להיתר לגדר
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 07/ 299/ 4דחייה בבקשה ליח"ד בבית מגורים
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 09/ 36/ 4התנגדות לשינויים בבית מגורים
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 09/ 50/ 4התנגדות לתוספת בנייה
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 11/ 403/ 4בקשה להיתר תוספת למבנה קיים
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 12/ 149/ 4שינוי בינוי ושינוי כניסה ראשית לבית מגורים
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 1קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים.14/07/1983
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 11הגדלת שטח חניה ושטח מחסן05/01/2004
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 13הגדלת זכויות בניה למגורים,שינוי קווי בנין למגורים,שינוי קווי בנין לבריכה.05/01/2004
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 14חלוקת השטח בתחום התכנית למגורים, שטח למבני ציבור, ש.צ.פ דרכים משולבות.
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 2יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים,ובכלל זה מגורים, מסחר,דרכים,שטח למלאכה.09/02/1984
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 4שנוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים 1 ומאזור מגורים 1 לשטח צבורי פתוח27/02/1986
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 6שיפור תוואי כביש 444 וסלילת צומת כניסה לישוב כוכב יאיר.08/12/1988
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 6/ אשינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור שרותי דרך, תחנת דלק, מוסכים, מסעדה וכו'.25/05/1993
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 7/ אכוכב יאיר30/08/1987
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 8שינוי ממגורים, שצ"פ, מוסדות ציבור ודת, רחוב פרטי להולכי רגל, חניה פרטית משותפת26/03/1988
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 6צור יגאל07/01/2001
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 7תוכנית שד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 710/07/2001
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 8צור יגאל10/09/2001
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ מק/ 1002/ 12צור יגאל31/05/2001
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ מק/ 1002/ 16איחוד וחלוקה של מגרש ים, ובלבד שאין בתכנית שינוי הכולל של יעודי הקרקע.01/12/2004