תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, שדי אברהםתוכנית7/ 03/ 277/ 1הרחבת מושב שדי אברהם27/09/2005
דרוםשמעונים, אשכול, שדי אברהםתוכנית7/ 03/ 400מושב שדה אברהם13/07/1995
דרוםשמעונים, אשכול, שדי אברהםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 112בקשה לשימוש חורג להפיכת מחסנים חקלאיים לקונדיטוריה ביתית