תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית1/ 1080/ 4מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית2/ 1080/ 4מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית3/ 1080/ 4מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית4/ 1080/ 4מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192מרכז מבועים - שמעונים23/02/1978
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 1מרכז מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 13מבועים - מגרש מגורים מספר 50704/11/2009
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 14מגרש 553 - מרכז מבועים17/09/2008
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 15מגרש 517 - מבועים26/03/2009
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 16מגרש 503 מבועים24/04/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 17מגרש 526 מבועים15/02/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 18הרחבת מושב מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 4אזור תעשיה מבועים07/03/1988
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 5מרכז כפרי מבועים30/11/1987
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 6מרכז כפרי מבועים - שמעונים07/03/1988
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 7אזור בניני ציבור - מבועים09/06/1999
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 8שינוי לתכנית מפורטת - אזור מבועים01/05/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ במ/ 39מרכז כפרי מבועים25/03/1993
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ מק/ 2099מרכז מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ מק/ 2100מינימרקט מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ מק/ 2143בית אריזה, אזור תעשיה מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכניתד/ 301/ 1מרכז ספורט מבועים20/09/1973
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכניתד/ 301/ 2תוכנית ד/ 301/ 223/02/1978
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכניתד/ 482/ אמושב מבועים11/05/1967
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 02/ 6006התניית מתן היתר בתשלום מחודש של אגרות וביצוע עבודות ללא היתר
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 04/ 6018בקשה להיתר לבניית בית מגורים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6047שינויים בהיתר לבית מגורים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6075בקשה לשינויים בהיתר בניה למגורים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 06/ 6081בקשה להקמת מתקן שידור קטן הכולל פירוק תורן פרטנר קיים והקמת תורן משותף עם סלקו
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשמ/ 07/ 6083התנגדות לשינוי בקווי בניין