תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 02/ 102ישוב בדואי חדש אבו קרינאת04/12/2003
דרוםאבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 201אזור תעשיה אבו קרינאת04/12/2008
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 202שכונת אל ע'נאמי - אבו קרינאת
דרוםאבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 223מרכז שרותים לישוב בידואי חדש - בית פלט21/09/2003
דרוםאבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 223/ 1מרכז שירותים אבו קרינאת מגרשים 901, 901A, 905, 90409/08/2012
דרוםאבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 240/ 1אבו קרינאת - שכונה 4 מגרשים 4170-4172, 4166-4167 - מס' קודם 28/ מק/ 102/ 1111/09/2012
דרוםאבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ מק/ 102/ 11אבו קרינאת שכונה 4 מגרשים 4170-4172, 4166-4167